English חזור לאתר בר אילן
logo
לימודי פרשנות ותרבות
שם מגיש העבודהשנת קבלת התוארשם עבודה ומנחה
(זמיר) רז שירי תש"פ
בשרו של האומלל ובשרו של המאושר: היבטים בלשניים ופסיכואנליטיים של עמדותיו הנפשיות של הסובייקט ביחס לאכילת מוצרי מזון מן החי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
אוזן אסף תשפ"ב
קרוב רחוק בדרך אל האנושי: בחינת החמלה במרחבי קיום אכזריים
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
אופנהיימר יהודית תשע"ח
כיכר ציון-פרשנות של מקום
בהדרכת פרופ' מ. קליין
אורן אביאל תשפ"ב
"עניין של זמן" פרשנות להגותו של וילפרד ביון באמצעות הפילוסופיה של אנרי ברגסון
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
אחימאיר אופיר תש"פ
איווּי והתהווּת: מודל התפתחותי בהגותו של הרב קוק – היבטים פסיכואנליטיים, קבליים ופילוסופיים
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' ד. שוורץ
אנגלמן-אביבי איריס תש"פ
ההפרעה הגבולית - היבטים פסיכואנליטיים, ספרותיים ופילוסופיים
בהדרכת פרופ' ר. מירון
אסולין-שמחון זהורית תש"פ
בין האינדיבידואלי לבין הציבורי: תִרגום כנתיב לסובייקטיביות בטיפול פסיכואנליטי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
אסייג אפרת תשפ"ב
ייצוגים תרבותיים של היחסים בין זיכרון פנימי לזיכרון חיצוני דיגיטלי
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
אריאל-גלור נוגה תש"פ
הדיאדה הערבית-יהודית: השפעות סוציו-פוליטיות על פסיכותרפיה בין מטפלים יהודים למטופלים ערבים בישראל
בהדרכת פרופ' ע. אל קרנאוי ופרופ' ע. גוברין
ארליכמן יעל תש"פ
"מן ההכרח להעמיד את החיים על יסוד אחר" תפיסתו הדתית-קיומית של פנחס שדה
בהדרכת פרופ' א. שגיא
בלום דוב תש"פ
פרדיגמת המשחק - ביטויים תיאורטיים של כוח, זהות וחרות בשדה המשחק הטיפולי
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי ופרופ' מ. צוקרמן
בלונדר ורדה תשפ"ב
היסודות הדרמטיים של הפסיכואנליזה- על מקומה של מטפורת הבימוי בהבנת תהליכים טיפוליים
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
בן עמי ציפי תשפ"א
פרויד: מושג הפתולוגיה בעידן הנאורות
בהדרכת פרופ' ע. מוריס רייך ופרופ' ח. שוהם ופרופ' מ. צוקרמן
בר-גיל אושרי *
העצמי של גוגל: תפיסת העצמי בעקבות מהפיכת המידע
בהדרכת ד"ר ש. חיזקי
בשיר יאסר תשפ"א
תפיסת הסמכות ההורית בחברה הערבית בישראל
בהדרכת פרופ' א. שגיא
גולדברג עודד תשע"ח
השיח על אודות רגש האשמה בתיאוריה הפסיכואנליטית ובתרבות הקפיטליסטית
בהדרכת פרופ' מ. צוקרמן ופרופ' א. שגיא
גורדון אירנה תש"פ
גויא ובנימין - אלגוריה בלב המודרניות
בהדרכת ד"ר ד. לוי אייזנברג ופרופ' א. שגיא
גל גץ פוריה תשע"ט
הוידוי כאיחוי עצמי? חטא, קונברסיה ותיקון מאוגוסטינוס עד דרידה
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
גרודסקי קטרינה תש"פ
שיח ישראלי בן-זמננו בשפה הרוסית: סטנדרטים כפולים באמצעי תקשורת המונית וגילויי אי-סובלנות באתרים ישראליים בשפה הרוסית
בהדרכת פרופ' ר. לפידוס ופרופ' ו. דמאינקוב
גרנות ליאור תשע"ח
+ ספרותיות - טיפוליות שונות בטיפול בביבליותרפיה - עיון פסיכואנליטי - ספרותי"
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
דודאי אורית תשע"ז
מצבים מנטליים ראשוניים והמדיום הקולנועי:בחינה של מושגים פסיכואנליטיים באמצעות השפה הקולנועית
בהדרכת ד"ר ס. מאירי ופרופ' ל. רזינסקי
דרורי יפעת תשפ"ב
מאפיינים נשיים בשירי אהבה של משוררות עבריות במאה העשרים: לאה גולדברג כמקרה מבחן
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ר. שטרייכר וד"ר ד. גורביץ
האוזן רן תשע"ז
שיקום המטאפסיכולוגיה: שיבתה של הפסיכואנליזה אל עצמה
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
הדני נוה תום תשפ"ב
המקום בו שפות הפסיכואנליזה והספרות נפגשות: על השימוש ביצירות ספרות בשפות פסיכואנליטיות בהגותם של לאקאן, קוהוט ואוגדן
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
הורביץ מירה תשפ"ב
אמפתיה – בין תודעה להוויה: חקירה פנומנולוגית של האמפתיה בפסיכואנליזה
בהדרכת פרופ' ר. מירון
הראל אסתר תשע"ז
האם הסוביקט של לאקאן הינו ה NIESAD של היידגר?
בהדרכת פרופ' ש. זיסר ופרופ' א. שגיא
הרפז אורי תשפ"א
הפואטי כאפשרות לניסוח של הטראומטי: בחינה של כפיית החזרה הפרוידיאנית באמצעות טקסטים מאת מרגריט דיראס
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
ויינשטיין עדה מיכל תשע"ז
ספונטניות תקשורת ומשמעות- בטיפול הפסיכואנליטי ובסיפורי המקרא
בהדרכת ד"ר ד. למברגר ופרופ' ח. מאק
זופניק מונה תשפ"א
תופעות של נוכחות-היעדרות, הסתרה וגילוי במשחקים אקזיסטנציאליים-אונטולוגיים אצל ילדים: מבט פילוסופי ופסיכואנליטי
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
חגי עירית תשע"ט
לקראת הבנה מחודשת של עולמו של הילד עם האוטיזם - מיהו הילד הנמצא בחדר
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
יגר רן תשע"ט
התרבות היהודית-ישראלית בעיניו של אברהם שלונסקי
בהדרכת פרופ' א. שגיא
יזהר אריאל תשפ"א
חיים ומוות בלשון המיניות- "הסצנה הראשונית" כמודל לכינון המיני והמגדרי בפסיכואנליזה ובספרות: המיניות הגברית כמקרה מבחן
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. למברגר
ילין זיוה תשע"ז
תעודת זהות: ייצוגים ביקורתיים של דפוסי זהות באמנות ישראלית עכשוית
בהדרכת ד"ר ד. לוי-איזנברג ופרופ' א. שגיא
ישראלי שרית תשע"ז
היראות , בדיה ומופע: מיצג האישיות באמנות הדיוקן של ברונצינו
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. לוי אייזנברג
כהנא עפר תשע"ט
"עיצוב כפעולה" ניתוח השיח בתהליכי הכשרה בשדה העיצוב הגרפי מנקודת המבט של התיאוריה הפוליטית של חנה ארנדט
בהדרכת פרופ' א. שגיא
כספי תאיר תשע"ז
כיצד פועלות מטפורות? פסיכואנליזה כמקרה מבחן
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. למברגר
לאור בנקר נעמי תשע"ט
תרומתו של הנס גיאורג גדמר לאתיקת ההבנה הפסיכואנליטית
בהדרכת פרופ' א. שגיא ופרופ' ע. גוברין
לויתן גילי תשפ"ב
התיקון של יוקסטה: היסוד הנשי והקריאה לשלום בתוצרי תרבות עיון ביקורתי במחשבה הפסיכואנליטית על מלחמה וריסונה
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
לוסטיג ענבל תשע"ט
כינונה של העצמיות המודרנית תוך התמודדות עם האימה הקיומית
בהדרכת פרופ' א. שגיא
מורגנשטרן אילת תשפ"א
הרצון לרזון: מחשבות על הרכיב הסגפני בתרבות הצריכה
בהדרכת פרופ' ח. שוהם וד"ר ד. ינון
מורדוך-סימונסון נעה תשפ"א
הדגם הנשנה ומושג החזרה במחצית השנייה של המאה העשרים: בין אמנות למלאכה
בהדרכת ד"ר ר. מילאנו וד"ר ד. ינון
מיכאלי שדה רוני *
המרחב בין הצורך להזין ליכולת להבין: חוויית המטפלים בפסיכותרפיה עם מטופלות הסובלות מאנורקסיה
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
מילר וסרמן דפנה תש"פ
הספרות "כנוגדן"- תרומת הממד החתרני בטקסט ספרותי לפרקטיקה הביבליותרפית
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
נויברג ענת תש"פ
השיקולים האתיים והעמדות הרגשיות של מפקדים צבאיים במדינה דמוקרטית דוגמת ישראל בבואם לקבל החלטות המכריעות ביחס לחיי אדם
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. כשר
נייט דוריאן רועי *
להיות בשליטה: אוטונומיה אישית, סמכות ולגיטימציה פוליטית
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' פ. איפרגן
ניר ארז תשפ"ב
על הדמיון ועל הדימוי מחקר בפנומנולוגיה של הדמיון
בהדרכת פרופ' א. שגיא
סגל אורן תשע"ח
חווית ערעור העצמי בעקבות פגיעות גופניות ומחלות כרוניות- היבטים פילוססופילוסופיים ופסיכולוגיים
בהדרכת פרופ' ד. שוורץ וד"ר ד. למברגר
סגל גלעד נועם תשע"ט
עמדות חברתיות ומודלים קהילתיים בעבודות מיצב
בהדרכת פרופ' ר. אלבק-גדרון
סומך חנה תשפ"א
שתיקה - בחינה פילוסופית, ספרותית ופסיכואנליטית
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
סופר-דודק ניר תשע"ח
סופם של הנימוקים עיון פילוסופי בהפרעה הטורדנית-כפייתית
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
סטביסקי יוליה תש"פ
להתבגר בין ישראל לרוסיה - להרגיש ישראלי ולחזור לרוסיה: המקרה של דור 1.5 מתבגרים שהיגרו עם הוריהם לישראל - תמונת מצב לאחר 25 שנה
בהדרכת ד"ר ר. שחר
סלע טלי *
"חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם" - דיאלוג בין שיטתו של רודולף שטיינר לבין הפסיכואנליזה
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
סעדון אסף *
קונפליקט התקינות הפוליטית: המרה של פרקטיקה גלובלית להון תרבותי מקומי
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
סקליאר אנג'לה תש"פ
זהות חברתית ותרבותית של בני הדור השני ליוצאי ברית המועצות לשעבר
בהדרכת פרופ' ס. ליסיצה ופרופ' ר. לפידוס
עינת-ליבר דפנה תש"פ
הקליניקה בעידן הדיגיטלי- הדיאלקטיקה של טכנולוגיה טיפולית או טיפול טכנולוגי בחינה מחודשת של הגדרות הטיפול, היבטים פילוסופיים ופסיכואנליטיים
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
ענבר-וייס נורית תשפ"ב
שלא אכאב לשווא: כתיבה אישית-עיונית על מחלה
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
עקביה אריאלה *
על האירוניה בטרגדיה ובתהליך הטיפולי
בהדרכת ד. למברגר
פוירשטיין נילי תשע"ט
תפיסת מקום בעולם: מקומם של מרחבים קבוצתיים 'טיפוליים' בתהליך כינון ונכות עצמי דיאלוגי
בהדרכת פרופ' א. שגיא
פטינקין-בכר שירה תשפ"א
השפעתה של הטכנולוגיה על תפיסת יחסי קרבה ומרחק בדיאלוג הטיפולי
בהדרכת פרופ' א. שגיא ופרופ' ע. גוברין
פיאד-מחאמיד אחמד תשפ"ב
השפעת הדיגלוסיה על הביצועים הקוגניטיביים של תלמידי בית ספר דוברי ערבית
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. לוי אייזנברג
פינס כהני נעמי תש"פ
הפסיכואנליזה הצרפתית בין השנים 1985-1960: המושגים הפסיכואנליטיים בראי השיח הפילוסופי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
פישר (גרפי) חנה תש"פ
גיל החביון - היבטים מוסריים בתופעת הדחייה החברתית
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
פנקס-סמט שנער תשע"ח
אופנים גופניים של העברות בטיפול הפסיכואנליטי
בהדרכת פרופ' ד. שוורץ וד"ר ד. למברגר
פסח-רמתי דנה תשפ"ב
הזולת ותודעת הקץ: האובדן כמקרה מבחן
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
פרופ דנה תשפ"ב
כלים וכאבים שלובים - עיון פסיכואנליטי ספרותי בתהליכי השלכה והפנמה במסגרת המשפחה
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
פרי הרצוביץ' יעל *
פסיכואנליזה ותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית: מיריבות להכנסת אורחים, דיאלקטיקה ודיאלוג באינטגרציה בפסיכותרפיה
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
פרנק גבריאל תשע"ח
דיאלוג כעיקרון אונטולוגי בשיח הזכויות: עיון ביקורתי בטיפול במוזיקה בילדים מאושפזים
בהדרכת ד"ר י. ידגר ופרופ' א. גלבוע
קאופמן זהר תשפ"א
אתיקה של מידות טובות בפסיכואנליזה
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
קוגן קלאודיה תשפ"א
על סולידריות אנושית: חקירה פילוסופית ופסיכואנליטית אודות יכולתו של האדם לפעול למען זולתו
בהדרכת פרופ' א. שגיא
קיכלי בורוכובסקי תמר תש"פ
דפוסי משפחה לא מודעים: מבט מתוך טיפול זוגי ומשפחתי, פסיכואנליטי, ספרותי וביבליותרפי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
קינן אליס מיה תשפ"ב
הסובייקט הפסיכואנליטי במרחב-הביניים של הסובייקטיבי והאינטרסובייקטיבי תרומתם של היגל, בובר וויטגנשטיין לפסיכואנליזה
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
קליין בשמת תשפ"ב
הבית כעולם פנימי: מבט בין תחומי על החוויה במרחב הביתי דרך הפסיכואנליזה והאדריכלות
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
קנטי-יפה יעל *
מן ה'קליפה' אל ה'גרעין': פנומנולוגיה של משמעות באדריכלות
בהדרכת פרופ' ר. מירון
קפלן זרחי רות תשפ"ב
שפת האנורקסיה - מאפיינים סמיוטיים, סימבוליים ומטפוריים בשפתן של אנורקטיות
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
רובין אורלי תשע"ח
ניצוצות של הבנה - קשר זוגי במפגש מסורות: תרומת ההרמנויטיקה של גאדאמר למרחב הטיפול הזוגי
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
רוזובסקי-תובל מירי תש"פ
מרחב הבדיה בנפש ובספרות: תהליכי כתיבת בדיון בהיבט ספרותי-פילוסופי ופסיכואנליטי
בהדרכת פרופ' ת. קרון ופרופ' ל. רזינסקי
ריזינגר אילן תשע"ט
הדימוי הגרפי: בין אובייקט מדומיין לסמל חזותי היבטים פסיכואנליטיים ולשוניים ביצוב הגרפי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
רקנטי בת שבע *
מוות לא שווה - בין האדרה להדרה היררכית השכול בישראל והשפעתה על חוויית השכול ועל עבודת האבל
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
רשלבך חובב תשע"ט
סגנון- היבטים הרמנויטיים וביקורתיים בהתייחס למחשבת גאדמר
בהדרכת פרופ' ר. מירון
שור-לוי אופירה תשפ"ב
פרידה ונפרדות עיון פסיכואנליטי – ספרותי – לשוני
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
שושני אורלי תשפ"ב
פואטיקה כגשר בין אדם לעולם: ההיבט האתי של המחווה הפואטית ומה הפסיכואנליטיקאי יכול ללמוד מהאומן
בהדרכת פרופ' א. שגיא
שטרסבורג שרון תשפ"ב
"מישהו לשחק איתו" - תהליכי סימבוליזציה: היבטים פסיכואנליטיים, ספרותיים ולשוניים בראי יצירתו של דויד גרוסמן
בהדרכת ד"ר ד. למברגר ו ד. שוורץ
שמואלי מיה תש"פ
שיח שיבת ציון בספרות המקרא: בחינה השוואתית של פרקים במגילת רות, במזמור קכו בתהלים, בנבואות ישעיה השני ובעזרא-נחמיה
בהדרכת פרופ' א. גרינשטיין
שקו אתי-וייל תש"פ
האם תיתכן טרנספורמציה רדיקלית של העצמי? עיון בעקבות הפילוסופיה של באדיו
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. ינון
שרייבר-הולנדר מיכל תשפ"א
"מרוחות רפאים לאבות קדמוניים" ההדהוד בין העבר וההווה בחיי הנפש דיאלוג פרשני בין חזונו הפסיכואנליטי של הנס לוואלד לבין הגותו של מרטין בובר
בהדרכת פרופ' ר. מירון
ששון רועי תשע"ט
געגוע אל המוחלט מבט פנומנולוגי על תפיסת המוות והאלמוות בפסיכולוגיה האנליטית
בהדרכת פרופ' ת. קרון ופרופ' א. שגיא

* טרם קיבלו תעודה
עודכן בתאריך: 30/05/2023