חזור לאתר בר אילן
logo
לימודי פרשנות ותרבות
שם מגיש העבודה שם עבודה ומנחה
אגר אברמוב יוספה
מבט בין תחומי על הדיאלוג המתקיים בין שני מרחבים אדריכליים 'חוץ' ו'פנים' ומרחב נפש האדם
בהדרכת פרופ' א. שגיא
אדמסו דני (ביינסי)
"שחוֹרוּת בישראל: יהודי אתיופיה ותפיסת השָׁחוֹר 1 בהיסטוריה, בהיסטוריוגרפיה ובתרבות הציונית "
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
אוסלנדר קובי
מצבים מנטליים ראשוניים בפסיכואנליזה כייצוגים לא מושגיים
בהדרכת פרופ' א. חסיד ופרופ' א. שגיא
אחימן בר-לוי יעל
כשחוק פוגש פרשנות - על אופני הקיום של המפגש בין החוק לפרשנות במשפט הישראלי
בהדרכת פרופ' ש. ליפשיץ ופרופ' ר. מירון
איתי פק יעל
אהבה מנדטורית: רגשות אינטימיים בהקשר חברתי אהבה רומנטית ,זוגיות ומיניות ביישוב העירוני בפלשתינה- א"י
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
אלבז רותם
משמעויות העירום בתרבות הישראלית
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
אמיר הימל יאיר
טיפול באומנויות לחימה : בחינה בין-תחומית של אומנויות הלחימה כמרחב שיח פסיכואנליטי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
אמסילי אורן
הסימול ושברו במעשיות רבי נחמן מברסלב. דה-סימול חיובי כמחולל תהליכי התמרה נפשיים
בהדרכת פרופ' צ. מרק ופרופ' מ. ספירו
אפללו תמוז
סדקים בקינון הבית
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
בורוביצקי אלה
חינוך מוזיקלי כאמצעי להתערבות באבנורמליות בתפקוד רגשי וחברתי אצל ילדים בעלי ASD ממשפחות יוצאי מדינות חבר העמים
בהדרכת פרופ' ר. לפידוס וד"ר מ. ריצריב
ביטון יורם
הפרדוקס בהבניה ובכינון העצמי של מתבגרים בחברה הפוסט-מודרנית: נקודת מבט פסיכואנליטית- תרבותית
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
ביכובסקי עמרי
הסימפטום כפיתרון לבעיית האינטרסובייקטיביות
בהדרכת ד"ר ד. למברגר ופרופ' ד. שוורץ
בלום עמרי
כוח, התנגדות וסופר אגו : מודלים של שלילה בפסיכואנליזה ובתיאוריה הביקורתית
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
בליך נמרוד
ההיסטוריה של משטרי הרגש ושל החירות הרגשית בקיבוץ
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
בן הגיא קרן
סיפוק הדחף בספורט סיבולת: הגבול הפאלי ומעבר לו
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' ש. זיסר
בנאי-קורן נורית
בין פסיכו לדרמה תמונה, דמיון, פעולה - שפת התיאטרון ודרכה אל נבכי הנפש
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
בר אילן ירושלמי מיכל
בין גורל לייעוד הקריאה להמשיך את העסק המשפחתי מודל בין- תחומי לכינון יחסים קונסטרוקטיביים
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
ברגר שירה
מישורי הפצע הנפשי חקירה פסיכואנליטית, פילוסופית ואמנותית של חזרתיות הטראומה
בהדרכת פרופ' ר. דקל-וקראט
ברושי יואב
צלחת אוכל אישית: חשיבותם של חפציםשימושיים לתהליך הכרה הדדית וכינון העצמי
בהדרכת פרופ' א. שגיא ופרופ' ע. גוברין
ברלין יאיר
אקלים רגשי וטקסטואליות ב"חברת הלומדים" החרדית
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
ברנשטיין שירה
השפעת האינטראקציה עם פרטים אוטיסטים על הסובייקטיביות של פרטים לא-אוטיסטים
בהדרכת פרופ' ח. שוהם ו מ. סופר
גוטליב יאיר
התפתחות התודעה הדו-ערכית: בחינת מחשבתו הדיאלקטית של פרויד
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' ע. גוברין
גוטרמן רחל
ה"שלישי" במרחב הסינותרפי בטיפול במצבי שכול ואבדן: המשגה פסיכואנליטית ופילוסופית
בהדרכת פרופ' ע. גוברין ופרופ' א. שגיא
גמר יעל
אומנות יצירת הזהות המקצועית: התבוננות בתהליכי גיבוש הזהות המקצועית של מקצוע הטיפול באומנות, דרך המשגות מתחום הסוציולוגיה של הידע.
בהדרכת פרופ' ע. מטצל ופרופ' ע. גוברין
דולב עליזה
נפילה בשבי ועינויים פיזיים - מחקר פסיכואנליטי בהשראת פסיכולוגיית העצמי וחקר השיח
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
דותן אביב שרון
היחס לאחר: היסוד האתי בסובייקט הפסיכואנליטי לאור הגותם של בובר ולוינס
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
דקס ארנון
הדיאלוג בין הפואטיקה של ייצוג העבר בהגותו של ולטר בנימין לפואטיקה של הזיכרון בעידן שלאחר השואה
בהדרכת פרופ' מ. בן-חורין
דרור יונת
שיח השואה בישראל במאה ה-21 בין זיכרון אישי, זיכרון קולקטיבי וזיכרון קוסמופוליטי
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
הבר יובל
השיח הפסיכואנליטי על החינוך: תאוריה ביקורתית או שיח מנרמל
בהדרכת פרופ' ע. גוברין וד"ר ד. ינון
הוד יונתן
השפעת ההתערבות הקדומנית של קציני בריאות נפש בצה"ל על חיילים עם תגובות קרב במהלך מבצע 'צוק איתן'
בהדרכת פרופ' ש. פרידמן גולדסטון
הירשברג מיכל
התבהלה מביטויי מיניות של ילדים: עיון היסטורי-תרבותי בשיח המיניות הילדית באנגליה בעידן הבתר-תעשייתי
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
הכהן אבנר
עיון פילוסופי במושג הרפלקסיה -העצמית בפסיכואנליזה,כתהליך פרשני במרחב-שיח
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
הראל אריאלה
בגופי שלי החי מבט פנומנולוגי על "אמנות הגוף" במאה העשרים
בהדרכת פרופ' ר. מירון
הרצברג גולן עידו
על בעיית הזולת בפסיכואנליזה של פרויד
בהדרכת פרופ' א. שגיא
וינר אמיר
רשת החיים הקהילתית: מבט פנומנולוגי על משברים פרשניים
בהדרכת פרופ' ר. מירון
זבולוני שקד
גוף ומובן במפגש הארוטי – חקירה פסיכואנליטית ופנומנולוגי ת
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' ע. גוברין
זוסמן שלי
"שפת תפקיד" - כינון עצמי בתפקיד ארגוני חקירה פסיכואנליטית ופילוסופית
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
זמיר רתם
אל מול פני האחר - על זרות, שייכות והכנסת אורחים: התבוננות במציאות החיים של מהגרי עבודה ללא מעמד חוקי וילדיהם בישראל
בהדרכת פרופ' ח. בן-פזי
זמיר שרביט ענבל
היות -בת בצל אימהות פוגענית – בין חוויה למשמעות
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
חבושה אסנת
'מגג הוואן ועד ימות המשיח' ביצוע תרבותי של שמחה ע"י קבוצת הנ-נחים במרחב הציבורי
בהדרכת פרופ' ח. שוהם ופרופ' צ. מרק
חסיד עדית
'ולאום מלאום יאמץ' ? רצף ותמורה בין פרשנות מסורתית לפרשנות מודרנית במרחב האינטרנטי
בהדרכת פרופ' ג. וולף
טאוב אברהם צבי
פולוסופיה והרמנויטיקה כוידוי אצל הלל צייטלין
בהדרכת פרופ' ח. בן-פזי
טוקר שרון
משמעותה של תנועה גופנית בשפה: עיון בין-תחומי במרחב הטיפולי של " תנועה אותנטית"
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
יודקובסקי עדי
"בית העם" השוודי מבעד לעדשת המצלמה הקולנוע של ברגמן והאידיאולוגיה הסוציאל דמוקרטית
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' ח. שוהם
יוקב איילת
הרומנטיקה של ילדות אל מטפיזיקה של הורות
בהדרכת פרופ' ר. מירון
יפרח שרית
מדיום הטיפול הביבליותרפי וטיפול בילדים כמדיום באילו אופנים מתכונן מדיום הטיפול הביבליותרפי בילדים?
בהדרכת פרופ' ר. לפידוס
כהן אליעזר
אגואיזם ונרקיסיזם שימור גרעין העצמי הפנימי כעקרון אתי ביחסים חברתיים
בהדרכת פרופ' ע. גוברין וד"ר ד. ינון
לוי אביחי
"עבד שלמה", סופרקומנטר (פירוש-על) לפירוש רש"י לתורה של ר' משה גבאי, וגישתו להרמנויטיקה המדרשית של רש"י
בהדרכת פרופ' א. לווי
לוי מיכאל
כיצד תפיסת הזמניות ההיידגריאנית יוצרת פרספציה חדשה של תופעת הפרעת הדחק הפוסט- טראומטית?
בהדרכת פרופ' א. שגיא
לוי רפי
הדחף האינסופי בבני האדם ובשאר החיות- הומולוגיה של גורמים מניעים
בהדרכת פרופ' ע. אילני
לוין לילך
הרמנויטיקה של הפואטי: דילתיי, היידגר וגדמר
בהדרכת פרופ' ר. מירון
ליבר לי
בגידות בזוגיות בפסיכואנליזה ובספרות רוסית של המאה התשע-עשרה
בהדרכת פרופ' ר. לפידוס
מויאל לימור
שפה בארון בחינה בינתחומית של העצמי המיני והתשוקות הסמויות דרך שלוש אופנויות של שיח
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
מידן נוי
האופנה ההתייחסותית: פסיכואנליזה בלא-גובה
בהדרכת ד"ר ש. חיזקי
מידן דנה
יחסי אם-ילד כאתר עדות לטראומה של אם ש"כשלה" מבט פסיכואנליטי מגדרי על ייצוג יחסים טראומטיים של אימהות עם ילדיהן ביצירות ספרות
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
מלר ישי
מבנה ותפיסת העצמי בהגותו של הרב קוק: היבטים פסיכואנליטיים, קבליים ופילוסופים.
בהדרכת פרופ' ד. שוורץ
מרילוס איתמר
"בוא לגור עם אנשים כמוך": הבניית זהות דתית באמצעות עלוני השבת.
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
משעני אובל יעל
כינון משמעות בחיים – בשפה חקירה בלשנית־פילוסופית של פעולת מנגנוני השפה בכינון משמעות חיים סובייקטיבית –בשפת היומיום
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
נבות הדס
היבטים גלויים ומרומזים של יחסי אבות ומתבגרות באמצעות ציור משותף ושיח
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
נוה עמוס
_הזכות לפרטיות כתופעה תרבותית בחינת השינוי ההיסטורי בשיח המשפטי של פרטיות מנקודת מבט תרבותית
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' י. לורברבוים
נסים שמעון
היפנוזה: "הכישוף" שבמילים
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
סגל עדי
הקולות שבלידה-שקטה: חריגה מגבולות הבינאריות המחפיצה והמשְתֶקת
בהדרכת ד"ר י. מאשיטי
סורוצקי חגי
האיווי ל(אי)היות בפסיכואנליזה
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
ספיר רן
להיות או לא להיות? השיח הטיפולי ושאלת ההתאבדות בפילוסופיה ובפסיכואנליזה
בהדרכת ד"ר ד. ינון ופרופ' נ. זהר
עזר איתמר
היבטים אתיים של תיאוריות פסיכואנליטיות
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
פרדקין דפנה
החוויה האסתטית במפגש הפסיכואנליטי: מאפייניה ותרומתה לתהליך הטיפולי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
פרס מאיר
החוויה ב'כאן ועכשיו' בשעה הטיפולית
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
פרת אורי
חיים חיסין כמקרה בוחן לשינוי מסגרת ערכים של חלוץ
בהדרכת פרופ' א. שגיא ופרופ' מ. פיש
קורן מירי
אוטוביוגרפיות כמבט, חלון וראי של התפתחות תפיסת הדיכאון בחברה המודרנית - עיון פסיכואנליטי, תרבותי, מגדרי וספרותי
בהדרכת פרופ' א. בלומברג ופרופ' ע. גוברין
קליינר גל חן
משפט. שפה. רגש ביטויים של רגש במעשה השיפוטי בישראל
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
קליינר-פז עירית
אני-אתה-אנחנו: חילופי אספקט בין משחקי שפה בזרם התקשורת הזוגית
בהדרכת פרופ' א. שגיא וד"ר ד. למברגר
רביץ אסף
העצמי ההתייחסותי: בניית מודל התפתחותי המבוסס על כתביו של סטיבן מיטשל
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
רווה-ברזל אירית
מכניזם החיקוי, מכניזם טרנספורמטיבי מהכאוס אל המבנה, אל חופש הבחירה והיצירתיות נקודת מבט נוירופסיכואנליטי ת
בהדרכת פרופ' ע. גוברין וד"ר ש. חיזקי
רויטמן מיכל
"תפילה, ניגון ועבודת הלב" באיזה אופן משפיעה הרוחניות החדשה על התפילה בחברה הציונית-דתית בישראל?
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
רייפמן דניאל
תפקידם של נימוקים בפסיקה ההלכתית: גישה סמיוטית
בהדרכת ד"ר ד. למברגר ופרופ' א. שגיא
ריעני סמדר
עמידותה של הסטיגמה הפרטית והציבורית נגד אנשים עם מגבלה נפשית מבעד לפרדיגמה של "הזר" ושל יחסי הזרה אינטר ואינטרה סובייקטיביים
בהדרכת פרופ' ר. דקל
שאולי ברנאי רונית
ברית המילה כריטואל חילוני מודרני בתרבות הישראלית
בהדרכת פרופ' ח. שוהם
שביט יניב
השבת האובייקט הפנימי הטוב כגורם טרנספורמטיבי בחשיבה הפסיכואנליטית
בהדרכת פרופ' ט. פרי
שגב גיא
לכתוב את העצמי: בחינה ספרותית ופסיכואנליטית של יצירתו של ז'ורז' פרק
בהדרכת פרופ' ל. רזינסקי
שטיינוורסל דליה לורנה
"להספיק את האביב" - זהות אינדיבידואלית בזיקתה לזהות עדתית בישראל - מבט פסיכואנליטי, בלשני וספרותי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
שילדקראוט מרים
נוכחות מתפעמת-צדו השני של האבסורד- מבט אקזיסטנציאליסטי על יצירתה של ויסלבה שימבורסקה
בהדרכת פרופ' א. שגיא
שלום צדק יעל
"מילים הן כל הסיפור" היחס שבין שפה לתהליכים פנימיים במרחב הנפשי עיון פסיכואנליטי - ספרותי - לשוני
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
שמחון ורד
הפרעה בעיבוד החושי – עיון פילוסופי, פסיכואנליטי, מוסיקלי
בהדרכת ד"ר ד. למברגר
שמי שירה
חיים בעולם וירטואלי: מבט מטפיזי על ישות ועל משמעות בעידן של עולמות מדומים
בהדרכת פרופ' ר. מירון
שמידט יונתן
"כי קושיותי תירוץ הן" קריאה פסיכואנליטית בכתביו של רבינו תם
בהדרכת פרופ' ט. פרי וד"ר מ. פרי
שמש גרין מיכל
חזרה לאחור וחזרה לפנים - העצמי המצטבר: שיח פסיכואנליטי-פילוסופי בין קירקגור לפרויד בתופעת החזרה
בהדרכת פרופ' א. שגיא
שני גיא אוראל
מסע החיים - תהליכי אינדיבידואציה אנליטיים במבט עכשווי
בהדרכת פרופ' א. שגיא
שפירא יעל ז"ל
החדר כפקעת- השפעת המרחב הטיפולי על התקשורת בפסיכותרפיה עם ילדים אוטיסט יים
בהדרכת פרופ' ד. שוורץ וד"ר ד. למברגר
שר-שלום מוכיח יעל
גופים בתהודה: מחקר רייכיאני וביואנרגטי במוסיקה והשלכותיו הטיפוליות
בהדרכת פרופ' ע. גוברין
תורן גבאי אורלי
הדיבור הפנימי מרכיבים, התפתחות, מאפיינים, השלכות קליניות
בהדרכת ד"ר ב. שלגי
תורן גבאי אורלי
הדיבור הפנימי מרכיבים, התפתחות, מאפיינים, השלכות קליניות
בהדרכת ד"ר ב. שלגי


עודכן בתאריך: 30/05/2023