English חזור לאתר בר אילן
logo
המחלקה לערבית
שם מגיש העבודהשנת קבלת התוארשם עבודה ומנחה
אבו גאבר מרואן *
ההשלכות החברתיות והדתיות של נישואי תערובת בין מוסלמים ויהודים בישראל
בהדרכת ד"ר מ. קידר ופרופ' ז. מגן
אבו ראס חאלד תשע"ח
שיח מחמד האשם אלבעדאדי (נפט' 1995/1415): אישיותו המיסטית ומשנתו הצופית
בהדרכת פרופ' א. אלקיים ופרופ' ב. אברהמוב
אבראהים תומאדר תש"פ
תפיסת 'המקום' בשירה של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בשנים 1933 - 2018
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי
אלדדה אנואר תשע"ט
ערכים חברתיים בסיפור העממי בנגב
בהדרכת פרופ' ע. אבו רביעה וד"ר מ. קידר ופרופ' ב. בוארדי
בדורה חלבי תשפ"ב
השתקפות התפיסה הדיאלוגית של בכטין ברומנים הערביים בישראל: עלאא חליחל, רג׳אא בכרייה, את׳יר צאפא, וג׳מאל דאהר כמודל טקסטואלי
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי
גרה-אבו פול סוהיר תשע"ט
היבטים פוליטיים דתיים בסיפוריהם הקצרים של יוסף אדריס וזכריא תאמר: עיון השוואתי
בהדרכת פרופ' י. לנגרמן ופרופ' מ. גנאיים
גרשוני מיכאל גרשי תשע"ט
פירושו של ר' סעיד בן דאוד אלעדני לספר אהבה ממשנה תורה לרמב"ם
בהדרכת פרופ' י. לנגרמן
זועבי ג'ינאן תשפ"א
התפתחותה של ספרות הריגול הערבית במצרים מסוף המאה ה-19 ועד ימינו
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי
חדיד לובנה וטפה תשע"ט
הצטלבות התוכן והסגנון: מחקר יישומי בשירתו של נזיה אבו עפש
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי
חכם סיגלית תשפ"א
היבטים רוחניים, גשמיים ותאולוגיים באהבת המאמין לנביא מחמד: עיון אינטרטקסטואלי ביצירה אלמואהב אללדניה באלמנח אלמחמדיה לשהאב אלדין אלקסטלאני (נפ' 1517/923
בהדרכת פרופ' ל. הולצמן
יוסף יפה תשע"ח
בין ערב ומערב: פרסומת מגדר בעיתונות ערבית ועברית 0002-0791
בהדרכת ד"ר מ. קידר וד"ר ח. בן-יהודה
מלמד נתנאלה תשע"ח
תפיסת האחר בסיפוריהן הקצרים של הסופרות המרוקניות לטיפה באקא, מליכה מסתט'רפ ועאישה בורג'ילה
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי
עתילי לובנה תשע"ט
תופעות דקדוקיות, סגנוניות ולקסיקליות בשפה הערבית הכתובה בקרב תלמידי בתי-ספר ערביים בישראל
בהדרכת פרופ' ב. בוארדי

* טרם קיבלו תעודה
עודכן בתאריך: 30/05/2023