English חזור לאתר בר אילן
logo
המחלקה לפסיכולוגיה
שם מגיש העבודהשנת קבלת התוארשם עבודה ומנחה
אהרון-בית אריה רותם תשע"ט
הפעלה של מטרות בריאות כאמצעי לויסות צריכה ותגובה מוחית לרמזי אוכל עתיר אנרגיה
בהדרכת פרופ' א. גולדשטיין
אולינובר מילי תשפ"ב
ניבוי הצלחת מנהיגות בארגוני חירום
בהדרכת פרופ' ר. גבע
איגרא ליבי תשפ"ב
חוויות סובייקטיביות בתהליכי פסיכותרפיה המקדמות החלמה בקרב מטופלים המאובחנים בסכיזופרניה: ברית טיפולית, אינטגרציה וחוויות רגשיות
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון
אינפלוס מורן תשע"ט
התערבות להבניית שלום בין בני נוער יהודים ופלסטים: השפעות על מרכיבים ביולוגיים והתנהגותיים של אמפתיה, לחץ ודיאלוג
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
אלירז-קסנר הגר תשפ"ב
ההשפעות המשולבות של תוכן כריזמטי ודרך הצגה בלתי-מילולית של חזון על צמיחת מנהיגים ותמיכה בהם ועל ביצועים
בהדרכת פרופ' י. ברזון
אלמגור מיכל תש"פ
"כתיבתהודה" - קבוצת כתיבה לנשים כאמצעי לשינוי אישי וחברתי
בהדרכת פרופ' ר. תובל-משיח
אלמוג שני תשע"ז
מיקום מיקום מיקום: ההשפעה של המיקום ברשת החברתית על התנהגויות עובדים
בהדרכת פרופ' מ. קוסלובסקי
אלפא מור תשע"ז
לשמוע את קולותיהן: סיפורי חיים של צעירות הפונות לטיפול בשלב המעבר לבגרות
בהדרכת פרופ' ר. תובל-משיח
אלפי-יוגב טל *
הקשר בין חשיפה עצמית של מטפל בטיפול ותוצאות טיפול: חוויה וויסות רגש של המטופל/מטפל והתערבויות מטפל בגורמים ממתנים
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון ופרופ' ד. אציל סלונים
ארנון לרנר שרית תשפ"ב
השפעת מאפיינים קוגניטיביים ואישיותיים על ביצוע עבירות תנועה ותאונות דרכים
בהדרכת פרופ' מ. קוזלובסקי
ארנון-ריבנפלד ניצן תש"פ
מטא קוגניציה בקרב אנשים עם ובלי סכיזופרניה: הקשר למדדי תפקוד ושינוי לאורך פסיכותרפיה
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון ופרופ' ד. אציל סלונים
ביטון שחר תשפ"א
השפעות הדדיות בין תסמיני דחק של הורים ואלו של ילדם בעקבות השירות הצבאי
בהדרכת פרופ' ר. תובל-משיח
בלום רחל תשפ"א
שיפור ניהול עצמי של סוכרת באמצעות התערבות אימון קוגניטיבי ממוחשב ומסוגלות עצמית משופרת
בהדרכת פרופ' א. רסובסקי
בליי יואב תשע"ט
חרדה חברתית, שאיפות ומוטיבציות בתחומים בין אישיים
בהדרכת פרופ' א. גלבוע-שכטמן
בר(דורון) נורית תשע"ט
"לדים? מעולם לא רציתי ולעולם לא ארצה"על הבחירה באלהורות
בהדרכת פרופ' ר. לוי שיף
ברוקנר יעל תש"פ
התבוננות רצפית על תפקוד פרגמטי והקשר שלו למרכיבים נוירופסיכולוגיים ולסימפטומטולוגיה פסיכיאטרית
בהדרכת פרופ' ע. גולן
גדרון מאור תשפ"ב
אינטראקציה בין אישית בתהליכי הערכה והשפעתה על ביצועי מבחנים
בהדרכת פרופ' ר. גבע
גולדשטיין עמית *
גורמים פסיכולוגים ובינאישיים המשפיעים על נסיונות אובדניים בקרב נשים ונערות עם הפרעות אכילה
בהדרכת ד"ר נ. חורש וד"ר י. גביעון
גופמן מרדכי תשע"ז
בדיקה אמפירית של יעילות הטיפול בזיכרונות חודרניים של חולים פוסט- טראומטיים באמצעות שיטת "שיקום הנרטיב"
בהדרכת פרופ' ט. פרי
גליל אבשלום תש"פ
חקר מנגנונים התומכים בהתנהגות מוסרית בקרב ילדים ומבוגרים
בהדרכת פרופ' ר. גבע
גלילי ליאור תשע"ט
מנגנוני שינוי בפסיכותרפיה-תפקידה של חמלה עצמית
בהדרכת פרופ' א. רפאלי ופרופ' ט. פרי
גרבר זאק תשפ"א
חמלה עצמית ודאגה לזולת כמקורות של מוטיבציה פנימית בקרב מטפלים
בהדרכת ד"ר ד. ענקי
דזיאלובסקי אמיר תשפ"ב
אינטראקציה חברתית בין אנשים - הקשר שבין קירבה אישית ומדדים של סינכרוניזציה פיזיולוגית, הורמונלית ומוחית
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
הורניק ענת תשע"ח
הבנת הקשר בין האדם לחוויותיו וחפציו: תפקידה של הרחבת העצמי
בהדרכת פרופ' ג. דיזנדרוק
הכהן נחמה תשע"ז
מדיסוציאציה לדיאלקטיקה: השתנות הדדית של מצבי עצמי מרובים של המטפל והמטופל והקשר שלהם לתוצאות טיפול
בהדרכת פרופ' ר. תובל-משיח
הלוי גלית תשע"ח
גורמי סיכון וגורמי חוסן להפרעה פוסט-טראומטית בילדים בעקבות חשיפה ממושכת לטרור ולחימה- מחקר אורך
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
הלינגר גלי *
הערכת טיפול של "שיקום הנרטיב " (Narrative Reconstruction) בקרב אוכלוסייה שכולה
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון ופרופ' ט. פרי
הראל טל תשפ"א
ציפיות במערכת יחסים, התנהגויות ומחויבות: מחקר דיאדי
בהדרכת פרופ' מ. קוסלובסקי
הרווד אנה תש"פ
הפחתת סיכון לעבריינות: השפעת אומנויות לחימה על תגובה הורמונלית, על התנהגות תוקפנית ועל תפקודים ניהוליים בקרב נוער בסיכון
בהדרכת פרופ' א. רסובסקי
הרץ נעה תשע"ח
פעילות מוחית בהפרעת דחק פוסט-טראומטית: מחקר הדמיה באמצעות GEM
בהדרכת פרופ' א. גולדשטיין ופרופ' ט. פרי
וידן זהר תשע"ט
מאפייני הנרטיב הטראומטי לפני ואחרי טיפול בתסמונת פוסט טראומטית בהיבטים של ארגון, ואינטגרציה בזיכרון האוטוביוגרפי
בהדרכת פרופ' ט. פרי ופרופ' ר. תובל-משיח
וקסברג לחמנוביץ רונית תשע"ט
היבטים התפתחותיים של למידת מיומנות תפיסתית ומושגית ותפקודים נוירופסיכולוגים בקרב ילדים מחוננים וילדים בעלי אינטלגנציה ממוצעת
בהדרכת פרופ' א. וקיל
ורדי נעה *
היבטים קליניים, קוגניטיביים ועצביים של חשיבה רומינטיבית
בהדרכת פרופ' מ. בר ופרופ' א. גלבוע-שכטמן
ורטהיים רעות תשע"ט
הסתרה בין בני זוג אשר אחד מהם מתמודד עם מחלת הסרטן: נטייה לבושה ולאשמה, לקיחת פרספקטיבה, תפיסת תמיכה זוגית ומצוקה נפשית
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון
זהבי לופו תרה *
תקווה זוגית במעבר להורות
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
זהבי פוגל עדי *
מקורות אונטוגנטיים של ייצוגים דואליים של קבוצות חברתיות
בהדרכת פרופ' ג. דיזנדרוק
זילברמן נועם תשע"ט
מי מתמכר , ולמה? מאפיינים אישיותיים, דמוגרפיים, ומוחיים של סוגים שונים של התמכרויות
בהדרכת פרופ' ג. ידיד ופרופ' א. רסובסקי
זליגמן לירן תשע"ט
מי שולט? פרו- ואנטי- סאקדות שופכים אור על תהליכי קשב אוטומטיים ורצוניים
בהדרכת פרופ' ג. דיזנדרוק ופרופ' א. זיבוטפסקי
חביב רחל תשפ"א
תיווך תפיסת המשוב בקשר בין משוב הערכה להתנהגות קידום אישי בעבודה וההשפעה הממתנת של זהות מגדרית - מודל מיתון תיווך
בהדרכת פרופ' מ. קוזלובסקי
חוגרי עופר *
חקירת תהליכים קוגניטיביים ומבנים מוחיים של זיכרון אסוציאטיבי לזהות, מרחב וזמן
בהדרכת פרופ' א. וקיל
חודר נועה תשע"ט
שיתוף בחוויות חיוביות בקשרים קרובים בחרדה חברתית
בהדרכת פרופ' א. גלבוע-שכטמן
חכמיגרי מאור תשע"ט
\ בין דורית ומערכות תמיכה
בהדרכת פרופ' ש. שולמן
חמדי-דנוך שירן תשפ"א
האפקטיביות של רשתות חברתיות חיצוניות עבור מנהלים בכירים
בהדרכת פרופ' מ. קוסלובסקי
חן רועי תשע"ט
קרעים בברית הטיפולית: זיהוי הקרע על ידי המטפל והתערבויותיו הטיפוליות בגורמים מאחים
בהדרכת פרופ' ד. אציל סלונים ופרופ' א. רפאלי
חן-ויסברג עדי תשע"ט
דיוק והטיות בתפיסת תהליכי תמיכה בקרב זוגות
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
חרובי למדן נירית קלודין תשפ"ב
ההתקיימות המשותפת של תסמונת הרצף האוטיסטי והפרעת דחק פוסט טראומטית: שכיחות, גורמי סיכון ומנגנונים משותפים
בהדרכת פרופ' ד. חורש ופרופ' ע. גולן
טאוב רנן תשפ"ב
התערבות מבוססת-מיינדפולנס להפחתת דחק בקרב חולי פיברומיאלגיה וזאבת אדמנתית-מערכתית: יעילות, מנגנוני שינוי וגורמים ממתנים
בהדרכת פרופ' ד. חורש
טייב יעקב תשע"ז
היתרונות המשניים בשיפור היכולת לעבור בין משימות
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
טל שחר תשע"ח
תקשורת בלתי מילולית אצל ילדים עם תסמונת הרצף האוטיסטי
בהדרכת פרופ' ע. גולן ופרופ' א. גורדון
טל יעקובי דנה *
"נדרש כפר שלם לגדל ילד" מיקוד בצוות: תפיסת צוות חינוך מיוחד את השותפות עם הורים
בהדרכת פרופ' א. רסובסקי
טל-פון שטראוס קרן תשע"ז
החשיבות של פסיכופתולוגיה,פונקציות התנהגותיות וגורמי חוסן בניבוי סירוב הגעה לבית הספר-מחקר אורך
בהדרכת פרופ' א. רפאלי ופרופ' א. אפטר
ידיד דורית תשע"ט
תהליכי ויסות רגשי בקרב חיילים משוחררים ללא הפרעת פוסט טראומה: מחקר אלקטרופיזיולוגי
בהדרכת ד"ר ד. ענקי
יניב אסף תשע"ז
פונקציות ניהוליות בתסמונת טורט
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
יעקובי טלי תשפ"א
הקשר בין ילדים עם OCD לבין הוריהם - מאפיינים ומעקב פרוספקטיבי
בהדרכת ד"ר נ. חורש
יעקובי נעה *
הבסיס הקוגניטיבי והעצבי של פונקציות ניהוליות וקשב בהפרעת קשב ובבריאים
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
ירמיה-פלדשטין קרן תשפ"ב
המעורבות של משתנים הוריים ומרקרים ביולוגים בהתפתחות חרדה בקרב ילדים חשופים לטרור: מחקר אורך
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
ישפה קרין תשע"ח
תפקידה של ההמחשה הקוגנטיבית בהבנת האחר
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
כהן מיכל תש"פ
השפעות ארוכות הטווח של טראומת השואה: התמודדות עם אבל על מוות של הורה בקרב בני הדור השני לשואה
בהדרכת ד"ר נ. חורש וד"ר א. ברנט
כהן מאיר תשפ"ב
פגיעה מינית בילדות בגברים והשלכותיה הנרחבות בבגרות: קשר בין מאפייני התקיפה בילדות, תגובת הסביבה לחשיפה, התקשרות לא בטוחה, מנטליזציה, יכולת הוויסות הרגשי ותפיסת העצמי המיני למצוקה נפשית בבגרות חיבור
בהדרכת פרופ' ר. לוי שיף
כהן אייל *
ניסיונות התאבדות קשים: תפקידי התיאוריה הבין-אישית לאובדנות וליקויים בקבלת החלטות
בהדרכת ד"ר י. גביעון
כהן וידר אילת תש"פ
פגיעה מינית וקשיי פוריות: אי פריון והשתקת העצמי בקרב נשים שחוו פגיעה מינית
בהדרכת פרופ' מ. קוסלובסקי
כהן חזני יעל מנוחה *
הערכה של יעילות פסיכותרפיה בזמן אישפוז פסיכיאטרי: תרומתה של רפלקציה בקידום החלמה
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון
כהנא לוי נעמי תשע"ט
תרומתו של אימון חזרתי על יכולת חיזוי בתפיסת סכנות בנהיגה בקרב נבדקים בעלי חבלה מוחית בינונית עד חמורה, באמצעות מעקב אחר תנועות עיניים
בהדרכת פרופ' א. וקיל
לאור אילנה תשע"ז
השתנות בסובייקטיביות של המטפל במהלך הטיפול והקשר בינה ובין דפוסי ההתקשרות, האופטימיות והמיינדפולנס שלו
בהדרכת ד"ר א. ברנט
לביא-רוטנברג עדי תשפ"ב
טיפול לקידום מטא-קוגניטיביות בקרב אנשים המתמודדים עם סכיזופרניה: ברית טיפולית, אלמנטים קריטיים ותוצאות
בהדרכת פרופ' א. חסון-אוחיון
לוגאסי נטלי *
השפעת קונטקסט רגשי על הזיכרון: בחינת שאלה זו בשלושה מחקרים בשימוש בהבעות פנים, הבעות גוף וסצנות בקרב נבדקים בריאים ואנשים עם פגיעת ראש סגורה (TBI) באמצעות מדדים של תנועות עיניים
בהדרכת פרופ' א. וקיל
לוי נדב תשפ"ב
השפעת התערבויות מסוג ולידציה ופתרון בעיות על הברית הטיפולית, ויסות רגשי והתנהגות אובדנית מדווחת בקרב מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית
בהדרכת פרופ' א. רפאלי ופרופ' א. בודנר
לוי דניאל תשע"ח
מודולציה של תהליכי מתן ערך
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
ליבנה אלעד תשע"ט
פרשנות בטיפול קצר מועד: קשרים עם תוצאות הפגישה והטיפול ומשתנים ממתנים
בהדרכת פרופ' ט. פרי
ליבר פולק מורן תש"פ
הקשר בין השגחה הורית ומגדר לבין נשירה סמויה מבית הספר והתנהגויות אובדניות בקרב בני נוער
בהדרכת ד"ר נ. חורש
ליברמן אלון תשע"ט
מודל מקיף של נשירה מבית הספר ואובדנות והקשר שלהם להתנהגויות מסכנות בריאות בקרב בני נוער
בהדרכת פרופ' א. אפטר ופרופ' מ. קוסלובסקי
למבז בר תש"פ
יכולות ומגבלות מערכת הקשב השמיעתית: בחינה שיטתית של גורמים סביבתיים ובינאישיים
בהדרכת פרופ' א. ציון-גולומביק ופרופ' א. רסובסקי
לצרוס גל תש"פ
דינמיקות רגשיות בהקשרים זוגיים
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
מאיו עודד *
כניסה ויציאה מסנכרון - דינמיקה התנהגותית ופיזיולוגית של תיאום בינאישי
בהדרכת פרופ' א. גורדון
מוזס גל תשע"ז
השפעת אמונותיו החבויות של הנושא-ונותן על התנהגותו ועל התנהגות הצד השניבמהלך משא ומתן
בהדרכת פרופ' ר. בן-ארי
מוצן שי תשפ"א
הפרעה פוסט-טראומטית בילדים בעקבות חשיפה ממושכת ללחימה וטרור: מרכיבים פיזולוגיים, הורמונליים וקוגניטיביים
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
מיטלמן קירשנפלד רינתי *
שינויים ברמת המצוקה, במאפייני אישיות ובאתגרים התפתחותיים בקרב מבוגרים צעירים העוברים טיפול פסיכודינמי
בהדרכת פרופ' ד. אציל סלונים ופרופ' ש. שולמן
מיכאלי יוסף תשע"ט
השפעתן של הבשלה של האישיות ויכולת רפלקטיבית על תפקוד ורווחה נפשית בבגרות המוקדמת-מחקר אורך
בהדרכת פרופ' ש. שולמן
מילשטיין ניר תשפ"ב
סנכרון פיזיולוגי קבוצתי: הוגנות כתנאי סף וכיוונים עתידיים
בהדרכת פרופ' א. גורדון ופרופ' י. ברזון
מנצר ליליה תשפ"א
הבסיס העצבי והקוגניטיבי באפרקסיה של דיבור ושיפור הפקת דיבור ע"י גרייה מוחית
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
מעון איריס תשפ"ב
אחאים למתמודדות עם הפרעות אכילה: גורמים הקשורים לפגיעות וחוסן לפסיכופתולוגיה
בהדרכת ד"ר י. גביעון ופרופ' ד. חורש
מצא איתי תשע"ז
אבות לא-משמורנים וילדיהם בגיל הרך
בהדרכת פרופ' ר. לוי שיף
מרון טל רבקה תשע"ט
מחקר נוירו-התנהגותי של אסוציאציות חופשיות: הקשר בין טיפול פסיכודינמי ויצירתיות מילולית
בהדרכת פרופ' מ. פאוסט וד"ר א. ברנט
משה ליטל *
מנגנונים נוירוביולוגיים וקוגניטיביים בחולדות לצריכה לא אדפטיבית של אוכל מתוק עתיר שומן
בהדרכת פרופ' א. ולר
נהון מתן תשפ"ב
קו-מורבידיות של הפרעות טיקים עם הפרעת קשב, ריכוז והיפר אקטיביות (ADHD) והפרעה טורדנית כפייתית (OCD): מחקר אורך של ילדים ובני נוער
בהדרכת פרופ' ד. חורש
נחום נאור מעין *
עיבוד שמיעתי מוקדם, זיהוי רגשות וסימפטומים קליניים: הקשר האפשרי בין השלושה בסכיזופרניה
בהדרכת פרופ' א. רסובסקי
נסים רון תש"פ
רגעים חדשניים בפסיכותרפיה אינטגרטיבית קצרת מועד
בהדרכת פרופ' ט. פרי
סגיב ערן תשפ"א
ליקויים נפוצים בתהליכי קבלת החלטות בהתנהגות פגיעה עצמית והפרעות אכילה
בהדרכת ד"ר נ. חורש
סוקולוב מריאנה תשפ"ב
אהבה, שנאה ושליטה בקרב נערות עם הפרעות אכילה
בהדרכת פרופ' ר. לוי שיף
סיני-גברילוב יאנה תש"פ
תכניות התערבות גניות עבור ילדים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי
בהדרכת פרופ' ע. גולן
סלוין בלכשטיין חיה תש"פ
זכרון מילולי לאורך מעגל החיים: השפעת גיל על דפוסי תהליך הלמידה
בהדרכת פרופ' א. וקיל
סלייטר יונתן *
התפקיד של בקרה קוגניטיבית בהעדפות חברתיות
בהדרכת פרופ' מ. לבידור וד"ר א. הלאלי
סנד הרן תש"פ
שיפור הדיוק האמפתי של זוגות: פיתוח התערבות קצרה
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
עדיני-שפיגלמן רוני *
תנועה נפשית בפסיכותרפיה – מבט תאורטי ומבט מחקרי
בהדרכת פרופ' ר. תובל-משיח
עיסא פרנסין תשפ"א
התפתחות תפיסת ההומוגניות של קבוצות חוץ בקרב ילדי מיעוט
בהדרכת פרופ' ג. דיזנדרוק
פז שמעוני מיכל תשע"ז
תרומתה של מערכת ההתקשרות להבנת חוויות הפרט,ומבנים קבוצתיים באינטרקציה קבוצתית: מיקוד במוטיבציות,חוסן,תקווה וחוויות הצלחה
בהדרכת פרופ' ר. בן-ארי ופרופ' מ. מיקולינסר
פינטו דנה *
עיבוד דיבור רציף במוח האדם: תובנות ממחקרי למידה וקשב
בהדרכת ד"ר ד. ענקי ופרופ' א. ציון-גולומביק
פיק הדס תשע"ט
הבסיס הקוגניטיבי והעצבי של יצירתיות ואוטומטיות
בהדרכת פרופ' מ. לבידור
פישר הדר תש"פ
החוויה הרגשית כתהליך שינוי בטיפול פסיכודינמי
בהדרכת פרופ' ט. פרי
פקר ליאורה תשפ"א
למידת מיומנויות אצל ילדים אחרי פגיעה מוחית נרכשת
בהדרכת פרופ' א. וקיל
פריאל אביטל תשע"ט
השפעת דיכאון אימהי על התפתחות הילד לאורך העשור הראשון לחייו: מנגנוני סיכון וחוסן
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
פרידנזון-חיו שימרית תשע"ח
יכולות זיהוי רגש מערוצי הבעה שונים בקרב ילדים עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי והאפקטיביות של תכנית התערבות טכנולוגית לשיפורן
בהדרכת פרופ' ע. גולן
פרי-פלדי עדי תשפ"א
הורמונים על המשמר: התפקיד של אוקסיטוצין ווסופרסין בערנות לגירויים של איום חברתי בקרב אינדיבידואלים בעלי סביבת חיים מוקדמת שלילית
בהדרכת ד"ר צ. עין-דור ופרופ' ר. פלדמן
פרת מעין תשע"ז
דיכאון אימהי והתפתחות הפסיכו-סוציאלית של הילד: התפקיד הממתן של דפוסי אינטראקציות אם-ילד
בהדרכת פרופ' א. גולדשטיין ופרופ' ר. פלדמן
קפל לב-ארי רוני תשפ"א
רחוק מדי, כל כך קרוב: התפקיד של דיפרנציאציה של העצמי והסתגלות זוגית בהתפתחות של טראומטיזציה משנית בקרב בנות זוג של שבויי מלחמה ושל לוחמים לשעבר
בהדרכת פרופ' ד. חורש
קרטר רינה תשפ"ב
גורמים פסיכולוגיים הקשורים למיתון והחמרה של תסמינים ובריאות נפשית בתסמונת המעי הרגיש (IBS)
בהדרכת פרופ' ל. רוטשילד ופרופ' ר. לוי שיף
קשת הדר תשע"ט
תפיסות עצמיות בקרב נשים שעברו טראומה מינית
בהדרכת פרופ' א. גלבוע-שכטמן
רבין שי תש"פ
הורים כמתווכי התערבות והתפתחות של מתבגרים עם תסמונת הרצף האוטיסטי
בהדרכת פרופ' ע. גולן
רוזנן רותי תשע"ח
השפעת סדרת אנימציה ייעודית ותמיכה הורית על יכולות זיהוי והבנת רגשות בקרב ילדים עם תסמונות הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה
בהדרכת פרופ' ע. גולן
שגב שירה תשע"ט
יעילות טיפול וחומרת סימפטומים בקרב ילדים עם PTSD ו-Mild TBI אחרי תאונת דרכים
בהדרכת פרופ' א. אפטר ופרופ' א. רסובסקי
שהרבני סיידון הדס תשפ"ב
ללמד כיצד להיפרד: מחקר אינטגרטיבי על סיומי טיפול
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
שובל דניאל *
הניתן באופן אקוטי וכרוני CBDA-Methyl-Ester "השפעת על התנהגות מעין-דיכאונית ומעין–חרדתית: מחקר במודלים של בעלי חיים"
בהדרכת פרופ' א. ולר
שוחט רוני חיה תשע"ט
חקירת תהליכי תמיכה אצל זוגות במעבר להורות
בהדרכת פרופ' א. רפאלי
שילה רעות תש"פ
התפתחות תפיסת ההומוגניות של קבוצות חוץ
בהדרכת פרופ' ג. דיזנדרוק
שמעון רז אורטל תשפ"א
מכוונות המוח האימהי לרגעי האינטראקציה עם התינוק
בהדרכת פרופ' ר. פלדמן
שמשי שרון תשפ"ב
רגעים חדשניים (IMs) ומידת ההשתנות במצבי העצמי של המטפל והמטופל (TPA) - בחינת הקשר בין משתנים אלו ותרומתם לתוצאות טיפול פסיכודינמי
בהדרכת פרופ' ט. פרי ופרופ' ר. תובל-משיח
שנאן מיה תש"פ
דימוי הגוף ודפוסי האכילה של מדריכות חברתיות אשר עובדות עם מטופלות הסובלות מהפרעות אכילה
בהדרכת פרופ' ט. פרי ופרופ' ד. שטיין
שניידר סומפולינסקי בת חן תשע"ח
מאפייני אישיות, מצב רגשי ויחסי הגומלין בינהם, והשפעתם על אפקט ההקשר בזיכרון
בהדרכת פרופ' א. וקיל וד"ר א. ברנט
שפר יעל תשע"ז
תכנית התערבות קוגניטיבית לילדים בעלי אפילפסיה אידיופטית :השפעה על זיכרון ותפקוד חברתי רגשי
בהדרכת פרופ' ר. גבע
שרביט גינון ענבל תש"פ
הקשר בין אבנורמליות של מבנה הרשתית ובין יכולות קוגניטיביות אצל אנשים בסיכון גבוה לחלות במחלת אלצהיימר
בהדרכת פרופ' א. ולר ו מ. שניידר
שרייבמן מזור תש"פ
חרדה חברתית, תהליכי תמיכה ואיכות מערכת היחסים הזוגית
בהדרכת פרופ' א. רפאלי

* טרם קיבלו תעודה
עודכן בתאריך: 30/05/2023