[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader וניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים שמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Print as image יש לסמן את Postscript הערה: בכדי להדפיס במדפסת

טופס בקשה לעדכון באתר הטפסים

שירותי מחשוב, כללי

בקשה לקבלת שירותי מחשב בבר-אילן

בקשה לקבלת כתובת דואר אלקטרוני גנרית

טופס רכישת ציוד מספק לא מאושר

תוכנות

לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר Mathematica בקשה לשימוש ב

ברשיון מחלקתי MAPLE הזמנת תוכנת

למחשב באוניברסיטה המחובר לרשת MATLAB הזמנת תוכנת

לפי רישוי מחלקתי - מיועד למחלקות שבהסדר MATLAB-בקשה לשימוש ב

לתלמיד מחקר בלבד לשימוש מחוץ לקמפוס האוניברסיטה MATLAB הזמנת מוצרי

לסגל אקדמי לשימוש מחוץ לקמפוס האוניברסיטה MATLAB הזמנת מוצרי

ORIGIN הזמנת תוכנת

AMOS/SPSS/SAS הצהרת משתמש לרכישת תוכנת

לחברי סגל אקדמי וסטודנטים לתארים מתקדמים SPSS תשלום דמי רישום והרשמה לסדנת

ACROBAT רשיון שימוש בתוכנות

PHOTOSHOP רשיון שימוש בתוכנות

ENDNOTE רשיון שימוש בתוכנות

אתרי אינטרנט

הנחיות להקמת אתר אינטרנט על מחשב ייעודי

בקשה לרישום אתר אינטרנט חדש

בקשה להגדרת מתחזק לאתר אינטרנט

בקשה לחידוש אחריות על אתר

בקשה לשינוי פרטי מתחזק אתר אינטרנט

בקשה לשינוי פרטי אחראי על אתר אינטרנט או שינוי כתובת אתר

Instructions and Commitment Form for New Web Site on a Dedicated Computer