[]

מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader ניתנים לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF הטפסים ששמורים כקובצי
בחלון ההדפסה Save as image יש לסמן , Postscript בכדי להדפיס במדפסת

Forms in English

טופס לבקשות שונות

הארכה, חידוש, חופשה, הגשת עבודה באיחור, שינוי נושא מחקר, שינוי מנחה, לימודים בין מוסדיים, מועד מיוחד, הפסדת לימודים, אחר

הגשת מועמדות

טופס בקשה לקבלה סטודנט לתואר שלישי במסלול המשולב (מחלקה)

הצעת מחקר

נהלים להגשת הצעה לתכנית מחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת הצעה לתכנית מחקר - מדעי החברה

הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (מחלקה)

כללי

דיווח על התקדמות במחקר בחוברת פרטי מידע

הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטורט

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור בחוברת פרטי מידע

הנחיות להגשת דיסרטציה - טופס לסטודנט/ית (סטודנט)

הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים בחוברת פרטי מידע

טופס אישור הגשת עבודת דוקטור הכוללת מאמר או מאמרים שפורסמו בכתבי עת (מחלקה)

אישור מנחה וטופס שיפוט להגשת עבודת דוקטור (מנחה)

טופס הצהרת התלמיד בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

טופס פרטים אישיים בעת הגשת עבודת הדוקטורט (סטודנט)

אישור עורך לשוני (סטודנט)

הגשת עבודת דוקטורט לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית בחוברת פרטי מידע

טופס להגשה סופית של הדיסרטציה לספריות (סטודנט)


יש להגיש כל אחד מהטפסים הללו באופן מקוון באמצעות טופס הפנייה