[]

:הערות למילוי הטפסים

.ייעודי לפי סוג הבקשה WORD בקשות לתואר שני חובה למלא בטופס
פניות שיועברו בכתב יד לא יטופלו
מגירסה 4 ומעלה Adobe Acrobat Reader ניתן לתצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת PDF טופס השמור כקובץ

טופס הרשמה למחלקה נוספת לשנה"ל תשפ"א

טופס פניה לוועדה לתואר שני

טופס לשינוי מעמד

בקשה לחידוש לימודים לתלמידי תואר שני ולימודי תעודה

בקשה להגשת עבודה באיחור

בקשה לבחינות במועד מיוחד

הצעת תכנית לעבודת המחקר לתואר שני

תיקונים להצעת מחקר לתואר שני - מערכת בדיקת עבודותיש להגיש כל אחד מהטפסים הללו באופן מקוון באמצעות טופס הפנייה