לוגו אוניברסיטת בר-אילן

Department for Olim

המדור לעולים ורווחה

The Department for Olim supports the well-being of Olim students through programs and services that promote growth and development, communicate values and advocate for students' needs

המדור לעולים ורווחה פועלת למען רווחתם האישית, אקדמית, כלכלית, וחברתית של תלמידים עולים חדשים\חוזרים\ותיירים עד 7 שנים מתאריך העלייה. המדור משמש עבורם כ"בית חם" העונה לפניותיהם.

Head of Dept. for Olim: Sara Luzon
Telephone: +972-77-3643585
email Olim.wellbeing@biu.ac.il

Coordinator: Nili Meir
Telephone: +972-77-364-3586
Email: Nili.Meir@biu.ac.il

ZOOM with the Department for Olim
Sundays, Tuesdays, and Thursdays, between 10:00-12:00

Contact Form

     

ראש מדור עולים: שרה לוזון
טל: 077-364-3585
כתובת דוא"ל: Olim.wellbeing@biu.ac.il


מרכזת: נילי מאיר
טל: 077-364-3586
מייל: Nili.Meir@biu.ac.il

זום מדור עולים
ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00


טופס פניה לאוניברסיטה - מדור עולים