לוגו אוניברסיטת בר-אילן

Department for Olim

המדור לעולים ורווחה

The Department for Olim supports the well-being of Olim students through programs and services that promote growth and development, communicate values and advocate for students' needs

המדור לעולים ורווחה אחראית על מערך התמיכה - well-being האישי, האקדמי, הכלכלי,החברתי ורווחתם של תלמידי עולים חדשים/ חוזרים ותיירים הנמצאים בארץ עד 7 שנים מיום הגעתם ארצה. המדור משמש עבורם כ"בית חם" וכמקום העונה לפניותיהם.

Head of Dept. for Olim: Sara Luzon
Telephone: +972-77-3643585
email Olim.wellbeing@biu.ac.il

ראש מדור עולים: שרה לוזון
טל: 077-3643585
כתובת דוא"ל: Olim.wellbeing@biu.ac.il

זום מדור עולים
ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00