לוגו אוניברסיטת בר-אילן

מעורבות בקהילה

מדור אקדמיה וקהילה מקדם ומעודד פעילות חברתית המשפיעה ומיטיבה על החברה הישראלית.

הנחיות להרשמה:

• הפרויקט מיועד לסטודנטים מן המניין הלומדים לתואר ראשון.
• ההתנדבות תתבצע אך ורק בעמותה שאושרה על ידי מדור אקדמיה וקהילה.
• חובה להירשם להתנדבות בלינק ההרשמה ולאחר מכן בעמותה.
• רק לאחר קבלת אישור ממדור אקדמיה וקהילה ומהעמותה ניתן להתחיל את ההתנדבות.
• לא תוכר פעילות התנדבותית רטרואקטיבית, שהחלה לפני קבלת האישור מהמדור.
• יש לסיים את הפעילות בהיקף של 40 שעות עד סוף סמסטר ב'.

הזכאות לקבלת נקודות זכות בגין מעורבות בקהילה:
• הפטור יינתן לסטודנט פעם אחת בלבד במהלך לימודי התואר הראשון.
• לא יינתן פטור כפול, כגון: בגין שירות מילואים.
• עם השלמת 40 השעות הסטודנט יהיה זכאי ל-1 נקודת זכות לפי המדרג הבא: פטור מקורס כללי או מקורס יסוד ביהדות או מקורס מחלקתי, ע"פ שיקול המחלקה.

טפסים לרישום

רשימת עמותות
תקנון לעמותה מורשית

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למרכזת הפרויקט גב' אורטל נחום- סיסטר, בטלפון: 077-3643590 או במייל: ortal.nahum@biu.ac.il
מדור אקדמיה וקהילה ישמח לראותכם לוקחים חלק בפעילות זו במהלך השנה ומאחל לכם שנת לימודים מוצלחת.