לוגו אוניברסיטת בר-אילן

העדפה מתקנת

העדפה מתקנת למועמדים מהפריפריה מועמדים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, שהתמודדו בתקופת לימודיהם בתיכון עם קשיים סוציואקונומיים ומנעו מהם להגיע להישגים הרצויים במחלקה המבוקשת, יכולים להגיש מועמדות במסגרת העדפה מתקנת וזאת במקביל להליך הרישום לאוניברסיטה. כל פנייה נבחנת על פי פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של המועמד, האירועים והחסמים בתקופת התיכון וכד'.

קריטריונים להגשת מועמדות לפרויקט העדפה מתקנת:
1. מועמדים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית עד גיל 30.
2. מועמדים לתואר ראשון בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי.
3. מועמדים שלא התחילו את לימודיהם האקדמיים במוסד לימודי אחר.
ניתן להגיש מועמדות במסגרת העדפה מתקנת החל מחודש מאי, הקבלה במסגרת בהעדפה מתקנת מותנית בתנאי חונכות.
ניתן ליצור קשר עם הגב' אורטל נחום-סיסטר בטלפון: 077-3643590 או במייל: ortal.nahum@biu.ac.il

תכנית פוירשטיין - העדפה מתקנת למועמדים יוצאי אתיופיה

תכנית פוירשטיין מציעה למועמדים יוצאי אתיופיה בעלי הישגים לימודיים גבוהים לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון מהווה כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר.
קריטריונים להגשת מועמדות :
1. צעירים יוצאי אתיופיה בעלי מוטיבציה גבוהה במיוחד.
2. צעירים אשר הממוצע המשוקלל שלהם 90 ומעלה או בעלי ציון גבוה במכינה.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם הרכזת רחל ביוך בטלפון: 052-4832094 או בכתובת המייל - educationbiu8@gmail.com