לוגו אוניברסיטת בר-אילן

קידום סטודנטים

מדור אקדמיה וקהילה אחראי על תכניות לקידום סטודנטים ולקידום שוויון הזדמנויות, בתוכם נכללים: סטודנטים יוצאי אתיופיה, סטודנטים מהחברה הערבית, סטודנטים מהמגזר החרדי, סטודנטים מתוכנית הישגים להייטק, סטודנטים מתוכנית עתידים וסטודנטים ששירתו במילואים. צוות המדור מעניק רשת תמיכה רחבה לסטודנטים ע"י מגוון שירותי סיוע ותוך שיתוף פעולה עם דיקן הסטודנטים, המחלקות והיחידות המנהליות השונות.

שירותי המדור:


שיחות ייעוץ: שיחות הייעוץ מתבצעות ע"י רכזת הפרויקט ומאפשרות לעקוב אחר התקדמות הסטודנטים ובמידת הצורך לתת מענה ועזרה בהתמודדות עם קשיים, הן בלימודים והן בתחום האישי. שיחות הייעוץ מעודדות, מחזקות תחושות חיוביות של הישגיות, בטחון עצמי ותחושת ערך בדרך למימוש המטרה. בנוסף שיחות הייעוץ האישיות מאפשרות לרכז לזהות צרכים מערכתיים שעולים מהשטח ונוגעים לכלל הסטודנטים.

שיעורי עזר: שיעורי העזר ניתנים במטרה לסייע לסטודנטים להתמודד עם הלימודים ולעבור אותם בהצלחה על ידי סיוע לימודי פרטני על ידי חונך או על ידי קורסים מקוונים- קורסים אלו נותנים בעיקר מענה  למקצועות מבוא במתמטיקה, כלכלה, סטטיסטיקה, פיזיקה, כימיה, חשבונאות ומדעי המחשב. הקורסים כוללים תיאוריה ותרגול רב. לכל התרגילים פתרונות מלאים המוסברים בסרטוני הווידאו. בחלק מהקורסים יש פתרון מבחנים.

תגבורים: התגבורים נועדו לסייע לסטודנטים בהתמודדות עם הדרישות האקדמיות במסגרת תומכת. התגבורים מיועדים לסטודנטים שמתקשים בהבנת נושאים מסוימים, לסטודנטים שצריכים להשלים חומר, לסטודנטים שרוצים לחזור על החומר הלימודי ולסטודנטים שזקוקים לחיזוק ולתרגול החומר שנלמד בקורס. התגבורים מועברים בקבוצות קטנות על ידי מתרגלים בעלי ניסיון, המתואמים לקורסי הלימוד במחלקות השונות.

מרתונים: המרתונים נועדו לסייע לסטודנטים בלמידה לקראת הבחינה. המרתונים מועברים ע"י מתרגלים מתואר שני ומעלה, בעלי ניסיון בהוראה, המתואמים עם תכני הלימוד במחלקות השונות. המרתונים מקיפים את כל החומר בקורס, ובנוסף ניתנת תמיכה אישית וצמודה של המתרגל במרתון עד ליום הבחינה.

אסטרטגיות למידה: המדור מקיים סדנאות באסטרטגיות למידה במטרה לעזור לסטודנטים להתכונן בצורה מיטבית למבחני סוף הסמסטר. בין הסדנאות המוצעות: ניהול זמן, קריאה אקדמית, כתיבה אקדמית, נפלאות הזיכרון, פיצוח שאלות וכד'.