פעילויות ותעודת סיום
בתקופת הלימודים במכינה נערכים מפגשים רבים: טיולים, שבתונים וזאת בנוסף לפעילות
כלל אוניברסיטאית המאורגנת על ידי אגודת הסטודנטים באוניברסיטה. על הפעילות החברתית
.אחראי צוות הקליטה, אשר מטרתו להקל עליך את השנה הראשונה באוניברסיטה וגם בארץ
.צוות הדרכה עוזר לתלמידי המכינה בלימודים, בבעיות דיור, בבעיות כלכליות וחברתיות
.לשם כך נערכים מפגשים חברתיים שונים, טיולים

פעילויות/תכניות נוספות
.קורס פסיכומטרי - הניתן ע"י חברות פרטיות בתשלום נוסף במחיר מיוחד לתלמידי המכינה
.ייעוץ לקראת הרשמה לאוניברסיטה
.לרשות התלמידים גם עובדת סוציאלית ושירותי ייעוץ פסיכולוגי

תעודת סיום
בסיום המכינה מקבל הסטודנט תעודת סיום המכינה שבה מצוין המסלול בו למד, קורסים
וציוניהם וממוצע כללי. והיה והסטודנט נכשל לפחות בקורס אחד, מקבל הסטודנט תעודת
.השתתפות בה ירשמו הקורסים בהם השתתף ונבחן, אולם לא יצויין ממוצע
ראשי
המכינה לעולים
< חדשים ותיירים