לוגו אוניברסיטת בר-אילן

Assistance

שירותים וסיוע

Social Assistance:
Social activity/Cultural Community Involvement

סיוע חברתי:
התערבות קהילתית פעילות חברתית/תרבותית

Academic assistance:
Tutoring
Extended time on exams and quizzes; Use of dictionary during exams with lecturer’s approval
Translation of exams

סיוע אקדמי:
חונכות
הארכת זמן במבחנים/בוחנים
שימוש במילון בשעת מבחן – באישור המרצה בלבד
תרגום מבחנים

Financial Assistance:
Scholarships:
External
Internal
Free- interest loans for Olim
Representative liaison with the Student Authority of the Ministry of Aliyah and Integration

סיוע כלכלי:
מלגות – פנימי חיצוני
הלוואות ללא ריבית
סיוע עם מנהל הסטודנטים של משרד העלייה וקליטהPersonal Assistance:
A “listening ear” to the concerns and needs of the Oleh student

סיוע אישי:
אוזן קשבת לכל הצרכים של הסטודנט העולה