תוכנית הידברות דתיים-חילוניים

  1. תוכנית ההידברות פועלת באוניברסיטת בר-אילן ובאחדות משלוחותיה מ1995.
    היא רואה לעצמה מטרה ליצור אוירה של סובלנות ולהנהיג שיח ציבורי אחר בחברה הישראלית. שיח מכבד יותר, המבקש להכיר את השונה, להבינו ולהפנים את כאביו וצרכיו. התכנית מקיימת דיאלוג מעמיק ומפרה בעזרת מנחים מנוסים, דתיים וחילוניים מסטרים ומעלה, הבאים מדיסציפלינות ידע ומחקר מגוונות. מתוך שיח בונה זה מתעצבת ומעמיקה גם זהותם האישית והחברתית של משתתפי התכנית ומתפתחת מודעות לנושאים הקשורים לגורל הקיום במדינה זו. התכנית באה לגשר על הקטבים, לטפח ראיה של מעורבות ואחריות חברתית ולפתח מנהיגות חברתית. זאת מתוך תקווה כי משתתפי התכנית, כמי שיעמדו בצמתים חשובים בחברה הישראלית, ישאו עימם מטען של שיח בונה עם הצד האחר.התוכנית מונה כבר למעלה מ- 5000 בוגרים.
  2. משתתפים - בכל סמסטר פועלות כשבע קבוצות. כל קבוצה מונה כעשרים עד עשרים וחמישה סטודנטים, תלמידי תואר ראשון,שני ואף שלישי באוניברסיטה שעברו תהליך מיון. הקבוצות בנויות בצורה מאוזנת כך שהמשתתפים בהן הם: דתיים, חילוניים ומסורתיים.
  3. מבנה ואופי המפגשים - המפגשים האינטנסיביים מתקיימים מידי שבוע, למשך כשלושה עשר שבועות. המפגשים הראשונים עוסקים בנושאים משותפים לשני צידי המתרס בכל מה שקשור לחברות מפולגות,בסטריאוטיפים וסטיגמות והשפעתם על ליבוי המתח בין חלקי האוכלוסייה. כן, עוסקים הם בבורות היוצרת ניכור ולעיתים שנאה בין חלקי האוכלוסייה השונים.וכן נבחנת הזהות האישית של כל אחד ביחס לשסע הקיים בין חלקי האוכלוסייה.נבחנים טקסטים מכוננים של שני הצדדים וכן אמירות והשקפות יסוד. כל משתתף בוחן את עמדתו ביחס אליהם תוך הבטה מורכבת ובריאה יותר על הצד השני. אחדות מן הסוגיות שנדונות בסדנאות: סטריאוטיפים בחברה הישראלית, סובלנות ופלורליזם, זהות יהודית מול זהות ישראלית, מדינה יהודית ו/או דמוקרטית ויחסי דת ומדינה, מוסר מלחמה, אירועי ההתנתקות וההשפעה שלהם על החברה הישראלית ועל היחסים שבין דתיים לחילוניים, אמונה ותפילה וכד'
  4. בסיום הקורס נעשה משוב פתוח בין חברי הקבוצה ביחס לתרומתם של המפגשים המשותפים. כמו כן מתבקשים הסטודנטים להגיש כעבור חודשיים משוב כתוב בן כעשרה עמודים בעל ראיה רטרוספקטיבית על תכני הקורס, על תרומתו למשתתף.
  5. שבת עיון - במהלך ההשתלמות מתקיימת שבת עיון לכלל משתתפי התכנית. בשבת זו מתקיימות סדנאות מרוכזות והרצאות של מרצים אורחים נוסף על הלימוד וההעשרה השבת מתקיימת באווירה מיוחדת התורמת לסובלנות ההדדית ולחיזוק תחושת האחווה והרעות המשותפת.השבת המשותפת.
  6. סיורים - מלבד האמור, עורכת התכנית סיורים לימודיים היסטוריים למדרשת שדה בוקר או ולקבוצת כנרת אל עולמם של בני העליות הראשונות ודור המייסדים של המדינה. כמו כן מתקיים סיור לירושלים אל העבר המכונן המשותף של עמינו מתוך מבט אל העתיד המשותף.
  7. מרצים אורחים - במהלך הסמסטר הסטודנטים פוגשים מרצים ואישים שונים המייצגים השקפות מגוונות באוכלוסייה, כגון: ראש ישיבה חילוני המייצג השקפת עולם של יהדות כתרבות ,אברך חרדי הפותח צוהר לקהילה החרדית.

ראשי
< מערך ההידברות