צוות מערך ההידברות

מנהל התוכנית: מר דב בר ישועה (M.A.)

מרכזת התוכנית: גב' ליאת אמויאל (M.A.)

צוות המנחים:
מר דב בר ישועה (M.A.)
מר יניב חני (M.A.)
הרב צבי טל (M.A.)
מר שי צהר (M.A.)
ד"ר דיקלה שר (Ph.D.)
מר אליעזר שרדורוגסקי (M.A.)
גב' נאוה פירר (M.A.)

שעות הקבלה: ימים א', ב', ג', ה': 10:00 - 12:00


ראשי
< מערך ההידברות