לוגו אוניברסיטת בר-אילן

הלוואות

מדור שירותי סטודנט מציע לסטודנטים הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה. ההלוואות ניתנות כזיכוי בשכר לימוד של הסטודנטים.

הלוואות לטווח קצר
גובה ההלוואה - עד 6,000 ש"ח ללא ערבים - הסכום נתון לשינוי
החזר הלוואה - באמצעות הוראת קבע בתשלומים חודשיים, ללא ריבית וללא הצמדה
עמלה של 7 ₪ על כל תשלום תקוזז מראש מסכום ההלוואה
מס' תשלומים - 8 - 10 תשלומים
מועד החזר תשלום ראשון - חודש עד חודש וחצי מיום הצעת ההלוואה
משך תהליך קבלת ההלוואה - שבוע עד שבועיים
ההלוואות מוצעות לסטודנט במהלך כל שנה"ל ללא קשר למצב כלכלי
מותנות בהימצאות כסף נזיל בקרן ההלוואות
* בקשות ניתן להגיש באמצעות פניה מנהלית באינ-בר.


הלוואות לטווח ארוך
הלוואות לטווח ארוך, בתנאים נוחים. נדרשים 2 ערבים בעלי הכנסה ממשכורת בלבד*
גובה ההלוואה - עד ₪6,000
מועד החזר ההלוואה - בסיום הלימודים לתואר הנוכחי של הסטודנט החל מחודש ספטמבר לאותה שנה
מס' תשלומים - עד 10 תשלומים
החזר ההלוואה - באמצעות הפקדת שיקים דחויים בקופת האוניברסיטה - על כל שיק דחוי תיגבה תוספת של דמי משמרת בבנק

ההלוואות מוצעות לסטודנטים במהלך שנה"ל תוך התחשבות במצבו הכלכלי של הסטודנט, מותנות בהימצאות כסף בקרן ההלוואות.

* רשאים להיות ערבים להלוואות לטווח ארוך:
בעלי הכנסה ממשכורת של 2,500 ש"ח (נטו) ומעלה (לא הכנסה מקצבאות).
רק אחד מבני הזוג.
בן/בת הזוג של הלווה אינו יכול/ה להיות ערב/ה .

* בקשות ניתן להגיש באמצעות פניה למדור שירותי סטודנט - Students.Services@biu.ac.il.