לוגו אוניברסיטת בר-אילן

הלוואות

מדור שירותי סטודנט מציע לסטודנטים סוגי הלוואות שיפורטו להלן: קרא/י בעיון את המידע המוצע. במידה ואת/ה מעונין/ת נא לפנות לגב' מזל חמדי
בימים: א' ג' בין השעות 11:30-14:00 , ב' ה' בין השעות 8:30-10:30, בבניין 509, חדר 19.

הלוואות לטווח קצר
גובה ההלוואה - עד 6,000 ש"ח ללא ערבים - הסכום נתון לשינוי
החזר הלוואה - באמצעות הוראת קבע בתשלומים חודשיים, ללא ריבית וללא הצמדה
עמלה של 7 ₪ על כל תשלום תקוזז מראש מסכום ההלוואה
מס' תשלומים - 8 - 10 תשלומים
מועד החזר תשלום ראשון - חודש עד חודש וחצי מיום הצעת ההלוואה
משך תהליך קבלת ההלוואה - שבוע עד שבועיים

ההלוואות מוצעות לסטודנט במהלך כל שנה"ל ללא קשר למצב כלכלי
מותנות בהימצאות כסף נזיל בקרן ההלוואות

הלוואות לטווח ארוך
הלוואות לטווח ארוך, בתנאים נוחים. נדרשים 2 ערבים בעלי הכנסה ממשכורת בלבד*
גובה ההלוואה - עד ₪6,000
מועד החזר ההלוואה - בסיום הלימודים לתואר הנוכחי של הסטודנט החל מחודש ספטמבר לאותה שנה
מס' תשלומים - עד 10 תשלומים
החזר ההלוואה - באמצעות הפקדת שיקים דחויים בקופת האוניברסיטה - על כל שיק דחוי תיגבה תוספת של דמי משמרת בבנק

קיימת אפשרות לקבלת הלוואה לטווח ארוך, צמודה למדד מקרן מאיירס עד סך של 2,000 $, סכום ההלוואה נתון לשינויים - משך תהליך קבלת הלוואה - עד חודש
ההלוואות מוצעות לסטודנטים במהלך שנה"ל תוך התחשבות במצבו הכלכלי של הסטודנט, מותנות בהימצאות כסף בקרן ההלוואות.

* רשאים להיות ערבים להלוואות לטווח ארוך:
בעלי הכנסה ממשכורת של 2,500 ש"ח (נטו) ומעלה (לא הכנסה מקצבאות).
רק אחד מבני הזוג.
בן /בת הזוג של הלווה אינו יכול/ה להיות ערב/ה .
הפנייה לקבלת הלוואות תעשה על ידי פנייה אישית למדור שירותי סטודנט, בשעות הקבלה.