הלוואות

מדור שירותי סטודנט מציע לסטודנטים סוגי הלוואות שיפורטו להלן:

קרא/י בעיון את המידע המוצע. במידה ואת/ה מעונין/ת נא לפנות לגב' מזל חמדי

בימים: א' ג' בין השעות 11:30-14:00 , ב' ה' בין השעות 8:30-10:30, בבניין 108, חדר 008.


הלוואות לטווח קצר
.(גובה ההלוואה - עד 6,000 ש"ח ללא ערבים (הסכום נתון לשינוי
.החזר הלוואה - באמצעות הוראת קבע בתשלומים חודשיים, ללא ריבית וללא הצמדה
.עמלה של 7 ₪ על כל תשלום תקוזז מראש מסכום ההלוואה
.מס' תשלומים - 8 - 10 תשלומים
.מועד החזר תשלום ראשון - חודש עד חודש וחצי מיום הצעת ההלוואה

.משך תהליך קבלת ההלוואה - שבוע עד שבועיים

.ההלוואות מוצעות לסטודנט במהלך כל שנה"ל ללא קשר למצב כלכלי
.מותנות בהימצאות כסף נזיל בקרן ההלוואות

הלוואות לטווח ארוך
הלוואות לטווח ארוך, בתנאים נוחים. נדרשים 2 ערבים בעלי הכנסה ממשכורת בלבד*.
.₪ גובה ההלוואה - עד 6,000
.מועד החזר ההלוואה - בסיום הלימודים לתואר הנוכחי של הסטודנט החל מחודש ספטמבר לאותה שנה
.מס' תשלומים - עד 10 תשלומים
החזר ההלוואה - באמצעות הפקדת שיקים דחויים בקופת האוניברסיטה (על כל שיק דחוי תיגבה
.(תוספת של דמי משמרת בבנק

קיימת אפשרות לקבלת הלוואה לטווח ארוך, צמודה למדד מקרן מאיירס עד סך של 2,000 $, (סכום ההלוואה
.(נתון לשינויים

.משך תהליך קבלת הלוואה - עד חודש

ההלוואות מוצעות לסטודנטים במהלך שנה"ל תוך התחשבות במצבו הכלכלי של הסטודנט, מותנות בהימצאות כסף בקרן ההלוואות.


* רשאים להיות ערבים להלוואות לטווח ארוך:

  1. בעלי הכנסה ממשכורת של 2,500 ש"ח (נטו) ומעלה (לא הכנסה מקצבאות).
  2. רק אחד מבני הזוג.
  3. בן /בת הזוג של הלווה אינו יכול/ה להיות ערב/ה .
הפנייה לקבלת הלוואות תעשה על ידי פנייה אישית למדור שירותי סטודנט, בשעות הקבלה.

ראשי
< שירותי סטודנט