המכינה לעולים חדשים ותיירים

צוות המכינה:
מנהלת המכינה: גב' שושנה מיידנברג

מזכירת המכינה: גב' חיה נדיבי

יועצת חינוכית ועובדת סוציאלית: גב' עדה בן-דור

רכזים מקצועיים:

רכזת עברית - גב' נ. ברנשטיין
רכזת אנגלית - גב' ש. רון
רכז מתמטיקה - ד"ר ש. ינץ

טלפון: 03-5318653
פקס: 03-7384015
דוא"ל: Mechina.Office@mail.biu.ac.il


ראשי
המכינה לעולים
< חדשים ותיירים