היחידה למעורבות חברתית ע"ש סיביל ויגדור
היחידה למעורבות חברתית פועלת בשני מישורים:
  • במישור האקדמי - היחידה מקדמת מועמדים וסטודנטים על ידי קבלה בהעדפה מתקנת,
    חונכות, שיעורי עזר, תמיכה רגשית הכוונה לימודית והתאמות בלימודים.
  • במישור החברתי - היחידה מפעילה את פרויקט מעורבות בקהילה ופרויקט מול"א.
סטודנטים משנה ב' ומעלה, בעלי הישגים טובים בלימודים יכולים להשתלב בתוכניות השונות
המוצעות ע"י היחידה בתמורה למלגה או בתמורה לפטור מקורס כללי.

לפרטים נוספים בקרו באתר החדש של היחידה למעורבות חברתית
ראשי
היחידה למעורבות
< חברתית