לוגו אוניברסיטת בר-אילן

היחידה למעורבות חברתית

ע"ש סיביל וויגדור

מעורבות חברתית בקהילה

היחידה למעורבות חברתית שמה דגש על פעילות חברתית מחוץ לכותלי האוניברסיטה במטרה לפתח רגישות חברתית ולערות את הסטודנטים בחברה, מחוץ לכותלי הקמפוס.

היחידה יוצרת קשר עם עמותות שונות בתחומים שונים, כגון: חינוך, חברה, עלייה, בריאות, רווחה, וכד' ומפנה את הסטודנטים להתנדב בעמותות השונות.

ההתנדבות בפרויקט " מעורבות בקהילה" מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בלבד, ומקנה פטור מקורס כללי של שתי נקודות זכות.

מידע על העמותות המשתתפות בפרוייקט לשנה"ל תשע"ט