מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

ע"ש סיביל ויגדור

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט ע"ש סיביל ויגדור פועל במסגרת לשכת דיקן הסטודנטים.
הנחת היסוד של המדור היא כי השכלה בכלל והשכלה אקדמית בפרט, הינה מכשיר למוביליות חברתית, שתביא לצמצום הפערים בחברה ולהעצמתן של אוכלוסיות חלשות.
המדור מעניק חונכות, שיעורי עזר, יעוץ, ליווי והכוונה אקדמית, ובמקרים מסויימים משמש גורם מתווך בין קשיי הסטודנט לדרישות האקדמיה.

שירותי המדור:

  • מענה לצרכי נגישות הסטודנטים כולל אישור התאמות במבחנים ובלימודים, סיוע טכני, תמלולים ותיווך בין הסטודנט למחלקות השונות.
  • תמיכה לימודית הכוללת שיעורי עזר, חונכות וסדנאות.
  • מסלול קבלה למועמדים עם מוגבלות ו/או לקות למידה שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
  • מרכז למידה הכולל חדרי עיון מרווחים, מעבדת מחשבים ופתרונות טכנולוגיים מסייעים כגון: תוכנות הקראה והגדלה, טמ"סים וצג ברייל.