כתובת:
תכנית מול"א
היחידה למעורבות חברתית
אוניברסיטת בר-אילן

טלפון:
03-5318491 שלוחה 3

פקס:
03-5354846

דוא"ל:
zippy.kaveh@mail.biu.ac.il

 
         

תכנית מול"א, היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טלפון: 03-5318491 שלוחה 3 || פקס: 03-5354846