לסילבוס קורס מול"א - לחץ כאן

מס' הקורס
נושא הקורס
80-202
ביוכימיה ב'
הסטודנטים יחשפו למבט מעמיק על תהליכים ביו-מולקולריים המניעים את גופינו. במהלך הקורס נלמד על מספר נושאים כגון ניצול הסוכרים אותם אנו אוכלים כדלק מטבוליטי - האנרגיה הזמינה של הגוף; נדון באופן בו הגוף מייצר חומר תורשתי; נבחן את אופן יצירת חלבונים ופירוקם; נברר מהו אנזים? איך הוא מבוקר? מה תפקידיו; שומן רווי/שומן בלתי רווי, אומגה 3 - איך הגוף מטפל באותם שומנים; ועוד מגוון של נושאים.
הקורס אינו דורש רקע מוקדם בכימיה או במדעי החיים (כלים מתאימים יינתנו במהלך הקורס על מנת להבין את הנלמד).

למילונית לחץ כאן
80-505
מדעי המח
בקורס נבחן את מבנה המח ותפקודו: נכיר תאים במערכת העצבים, תקשורת בתוך הנוירון, תקשורת בין הנוירונים, התפתחות עוברית של מערכת העצבים המרכזית. נדון במבנה המח בבוגר: מערכת העצבים ההיקפית. נדבר על הפרעות אפקטביות: חד קוטבית ודו קוטבית. נדון על סמים ממכרים, תוך הכרות עם מודלים תיאורטיים וכלים מחקריים להתמכרות בבני אדם ובבעלי חיים. וכן נדבר על גמילה מסמים ונכיר גישות למניעה.

למצגת 1 של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן
למצגת 2 של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן
למצגת 3 של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן
למצגת 4 של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן
למצגת 5 של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן
למצגת 6 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 6 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 7 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 8 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 9 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 10 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 11 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למצגת 12 של ד"ר אילת קצוף  לחץ כאן
למילונית של ד"ר אילת קצוף לחץ כאן

80-203
מיקרוביולוגיה
בקורס נעסוק בהגדרת מיקרואורגניזמים וחלוקה לפרוקריוטים ואאוקריוטים, במבני ובתפקידי הדופן, הממברנות, השוטון והפילי בחיידקים. גרעין החיידק, ה-DNA ופלסמידים, שכפולם ותפקודם בגנטיקה של חיידקים.
נלמד על גידול החיידקים בקרקעי מזון, על התנאים אופטימאליים לגידול, טמפרטורה ונשימה ובחלוקת החיידקים לגרם חיוביים ושלילים וכן על נבגים בחיידקים ותכונותיהם.
נדון בגורמי אלימות של חיידקים פתוגניים, כגון: הקפסולה, אדהזינים ספציפיים וכן על האפשרות להרג והרס של תאים אנימליים על ידי אקסואנזימים, אקסוטוקסינים וכן הרס מערכות בגוף המושרות על ידי אנדוטוקסינים.
נתאר את דרכי החדירה לתאים של טוקסינים וכן את דרכי החדירה של החיידקים עצמם. נדון במונחים: סטריליזציה, דיסאינפקציה ואנטיספטיקות וההבדל החשוב שביניהם בחיי היום יום ובעבודה המעשית. נתאר פעולת חומרים אנטיבקטריאליים ודרכי היציבות של חיידקים נגדם. נדון ביחסי טפיל - מאחסן להופעת מחלות מחיידקים.
88-263
סטטיסטיקה כללית
בקורס נעסוק בסטטיסטיקה תיאורית, נכיר סוגי משתנים והתפלגות שכיחויות. נדון גם בנושא הסתברות, תוך הבנת מושגי יסוד בהסתברות, כגון: ניסוי מקרי ומרחב מדגם. נכיר את יסודות ההסתברות, תוך הגדרת ההסתברות והכרות עם חוקים בסיסיים. נלמד הסקה סטטיסטית והתפלגות נורמלית. ונדון במשפט הגבול המרכזי. נעסוק גם בהסקה סטטיסטית וברגרסיה ליניארית, במקדם המתאם של פירסון, דיאגרמת פיזור, ביצוע התחזית בעזרת שתי משוואות הרגרסיה ובדיקת מובהקותו של מקדם המתאם של פירסון.
33-710
על הגבול שבין ספרות ופסיכואנליזה:
(י)סודות הכתיבה היוצרת והבנ(י)ת המהלך היצירתי; בעקבות הטראומה
כתיבת וקריאת ספר/ות כניסיון להבני(י)ת נושא הטראומה מאפשרות להתוודע אל ה"אחר" דרך הרחבת הזהות של ה"אני". הקורס ידון; דרך קריאה בטקסטים ספרותיים ותיאורטיים בטשטוש הגבולות שבין זיכרון ושכחה, אמת ושקר, האני והאחר, ספרות ילדים ל"ספרות מבוגרים", אוטוביוגרפיה ומבדה, המוח והרגש, כמו גם בגבול עצמו; על משמעויותיו ועל אפשרויות המשחק הטמונות בו.
בתוך כך יושם דגש על טיפוח היכולת של הסטודנטים להיות קוראים המסוגלים לשאול שאלות על יצירת ספרות ולקיים עמה דיאלוג פרשני פעיל, מתוך עניין אישי והנאה, אך גם מטעמים הומניים המעצימים את הרגישות והתובנה למצבים אנושיים מורכבים ורב-משמעיים, מפתחים רגישות אסתטית למבע הפואטי הייחודי ליצירה הספרותית והכרחיים לקיומה של התרבות.
82-101 ביולוגיה של התא
הקורס ידון בתיאורית התא, התארגנות האורגניזם: מהאטומים והמולקולות, דרך התא, הרקמה והאיבר עד האורגניזם השלם. מבנה ותפקיד המיקרוסקופ. חד ורב תאים, גודל התאים, חלוקתם לתאים פרוקריוטיים ואאוקריוטיים, וכן לתאים צמחיים ואנימליים, כמו כן החומרים הבונים את התא, ואברוני התא השונים. הומאוסטאזיס, יונים, קשרים כימיים, הידרופילי-הידרופובי, מנגנוני הולכה דרך הממברנות-סבילה, מזורזת ופעילה, דיפוזיה-אוסמוזה, היפראוסמוטי והיפואוסמוטי. יוניפורט, סימפורט ואנטיפורט, משאבת נתרן אשלגן. הגרעין- כרומוזומים, נוקלאוטידים, חומצת גרעין, מבנה DNA ו-RNA, מבנה כרומטין, הקוד הגנטי, הריבוזום. מחזור חיי תא ציטוקינזה, מיטוזה-מיוזה, המיטוכונדריון, פיגמנטים, האור ופוטוסינטזה.
27-923 מגדר וחברה

ראשית, נערוך היכרות יסודית עם הזרמים השונים בחשיבה הפמיניסטית האקדמית, ושנית ננתח את מעמדן של קבוצות מגדריות בישראל באמצעות התיאוריות השונות. בקורס שני חלקים והוא נע בין החלק התיאורטי ליישומי. החלק התיאורטי יפתח בסקירה של החשיבה הפמיניסטית המוקדמת מאז המהפכה הצרפתית, וימשיך בהצגת התפישות הפמיניסטיות השונות על פי סדר הופעתן, עד אמצע שנות התשעים של המאה העשרים.  התיאוריות יבחנו על פי הניתוח החברתי שהן מציעות, התחום בו הן מתמקדות והתפישות השונות של מגדר שהן מעלות. לימוד התיאוריות יתבצע הן דרך קריאת טקסטים והן דרך צפייה בסרטים. על מנת להדגים את היישום של החשיבה הפמיניסטית על המציאות החברתית בה אנו חיות, וכן כדי להבין את החברה בישראל מפרספקטיבה מגדרית, נקיים ניתוח פמיניסטי של מספר תחומים נבחרים בחברה הישראלית.

02-367
סוגיות אקטואליות ביהדות

המטרה העיקרית של הקורס היא לבחון נושאים רלוונטיים ואקטואליים מתוך מפגש ביקורתי עם ארון הספרים היהודי. מטרה משנית: הכרות עם הספרות התלמודית והבתר תלמודית, הפילוסופית וההלכתית.

02-608
מחשבת ישראל ופסקי דין - שימוש במידע ממורשת ישראל בפסיקה הישראלית

הקורס ידגיש את החשיבות, הרלוונטיות והתועלת המעשית שבמקורות מתוך מורשת ישראל למציאות הישראלית כאן ועכשיו. הקורס יתמקד בשימוש במקורות בשיח המשפטי המהווה זירה מרכזית בתרבות המקומית. הקורס ימחיש כי ניתן למצוא מענה במקורות למגוון רחב של נושאים וכי מדובר במידע המסוגל להעשיר את השיח, להציף רגישויות ערכיות, חברתיות ומוסריות ייחודיות ולשמש כגורם מאזן מול תפיסות ודפוסי חשיבה אחרים השולטים בשיח המשפטי כיום.

 

 
         

תכנית מול"א, היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טלפון: 03-5318491 שלוחה 3 || פקס: 03-5354846