שלב א': קורס מול"א (מוכנות לאוניברסיטה)
:

 1. הקורס מתקיים לתלמידי כיתה ח', בדרך כלל בבית הספר.
 2. הקורס מהווה שלב ראשון ותנאי בסיס להשתתפות במסלול האקדמי.
 3. בין הנושאים הנלמדים בקורס: הכרת העולם האקדמי, פיתוח חשיבה יצירתית, הקניית מיומניות למידה, הכרות עם שלבי המחקר האקדמי.
שלב ב': צבירת קורסים אקדמיים כלליים:
 1. תלמידים שסיימו בהצלחה (ציון סופי של 85 בקורס) את קורס מול"א והשיגו ממוצע ציונים גבוה בלימודיהם, רשאים בכיתות ט' וי' לצבור עד 3 קורסי בחירה אקדמיים במעמד של "שומע חופשי".
 2. קורסי צבירה אלה מוכרים בהמשך הלימודים באוניברסיטה.
 3. קורסים לדוגמא הנלמדים בשלב זה של התכנית: מיקרוביולוגיה, מדעי המוח, הלכה ורפואה, נושאים אקטואליים ביהדות, מבוא לסטטיסטיקה.
שלב ג': קורסי צבירה במחלקות האוניברסיטה:
 1. תלמידים ששעמדו בהצלחה בבחינות הבגרות, וסיימו בהצלחה את הקורסים האקדמיים, שצברו עד כה במסגרת התכנית, רשאים להמשיך ולצבור במקביל ללימודיהם התיכוניים, עד 20 ש"ש במחלקות האוניברסיטה.
 2. התלמידים יעמדו בפני הועדה לקבלת תלמידים של האוניברסיטה, בהתאם לדרישות המחלקה.
 3. במסלול זה כל תלמיד זכאי לשלם 50% מעלות של קורס במעמד של "שומע חופשי".
שלב ד': השתלבות במחלקות האוניברסיטה:
 1. תלמידים שסיימו 12 יח' בגרות בהצטיינות והשיגו ממוצע ציונים גבוה בקורסים האקדמיים שלמדו במסגרת התכנית, יוכלו להתקבל למחלקות האוניברסיטה כתלמיד לתואר "שלא מן המניין". הקבלה באישור המחלקות והועדה לקבלת תלמידים.
 2. תלמידים שיסיימו 52% מהלימודים לתואר ראשון, עד סיום כיתה י"ב, יוכלו, באישור הצבא, לקבל דחייה בשירות הצבאי על-מנת לסיים את התואר.
 
         

תכנית מול"א, היחידה למעורבות חברתית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 52900
טלפון: 03-5318491 שלוחה 3 || פקס: 03-5354846