תכנית המכינה
:בתכנית המכינה שני סוגי קורסים
קורסי בחירה
ביולוגיה
פיזיקה
כלכלה
סוציולוגיה
פסיכולוגיה
לימודי ארץ ישראל
קורסי חובה
עברית
אנגלית
מתמטיקה 3,4,5 יח"ל
ממשל
הלכה ונוהג יהודי

הסטוריה של עם ישראל

:בצירופים שונים של קורסי חובה עם קורסי בחירה, ניתן במכינה ללמוד במסלולים הבאים
מדעי הטבע
ביולוגיה
כימיה
מתמטיקה 4/5 יח"ל

מדעי החברה - כללי
סוציולוגיה
פסיכולוגיה
מתמטיקה בכל הרמות
מדעים מדוייקים
פיזיקה
מתמטיקה 5 יח"ל


מדעי החברה - כלכלה
כלכלה
מתמטיקה 4/5 יח"ל

כל צרוף אחר יקרא מסלול מדעי הרוח*
ראשי
המכינה לעולים
< חדשים ותיירים