לוגו אוניברסיטת בר-אילן

פעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטה

סטודנטים המבקשים לקיים בקמפוס פעילות ציבורית או פוליטית, רשאים ליזום ולכנס דיונים ציבוריים / פוליטיים או פעילות חברתית אחרת באמצעות תא סטודנטים. זאת בהתאם להנחיות מפורטות ומדויקות המופיעות בתקנון לפעילות ציבורית ופוליטית באוניברסיטת בר-אילן