לוגו אוניברסיטת בר-אילן

שירותי סטודנט

עוזרת הדיקן לנושא שירותי הסטודנט ונציב קבילות הסטודנטים: גב' חיה נדיבי

מרכזת המדור לשירותי הסטודנט: גב' אורית הראל

טל': 03-5318652

כתובת דואל: Students.Services@biu.ac.il

קבלת קהל בזום
ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00