לוגו אוניברסיטת בר-אילן

שירותי סטודנט

עוזרת הדיקן לנושא שירותי הסטודנט ונציב קבילות הסטודנטים: גב' חיה נדיבי

מזכירת המדור לשירותי הסטודנט: גב' מזל חמדי

טל': 03-5318652

כתובת דואל: Students.Services@biu.ac.il

זום שירות סטודנט
ימים א, ב, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00