לוגו אוניברסיטת בר-אילן

מילואים

אוניברסיטת בר-אילן מסייעת זה שנים לסטודנטים המשרתים במילואים לעמוד בדרישות האקדמיות הנובעות מהיותם סטודנטים באוניברסיטה. מתוך הוקרה והערכה לסטודנטים אלה, האוניברסיטה הקימה מערך מיוחד של סיוע מקיף לסטודנטים אלה.

תקנון