פרשת בלק

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
327.1 1178 תשע"ו מנחם ברק האם משמעות "ברכות" בלעם היא לגנאי או לשבח?
44.8 1126 תשע"ה דורון דנינו בלעם כממשיכו של לבן
42.1 1126 תשע"ה שאול רגב בלעם – נביא או קוסם
58.3 1075 תשע"ד ד"ר גלעד ששון "וַיַּעֲמֹד פִּינְחָס וַיְפַלֵּל וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה" – כיצד עצר פינחס את המגפה?
56.3 1075 תשע"ד יעקב אלטמן בלק: שרוֹ של מלך וטבחו של מלך
75.2 1022 תשע"ג רפאל שוחט בלעם הקוסם והנביא
66.0 1022 תשע"ג אלישי בן יצחק "הן עם לבדד ישכֹּן ובגויִם לא יתחשָּׁב"
59.9 974 תשע"ב שמעון אליעזר הלוי ספירו "משה כתב חמישה ספרי תורה וחזר וכתב פרשת בלק ובלעם"
59.3 974 תשע"ב יונתן פיינטוך על עלייה לרגל ומפגש עם השכינה בראי הגלות והחורבן
51.2 922 תשע"א פרופ' עלי מרצבך ברכותיו של בלעם ועם ישראל
52.2 922 תשע"א ד"ר יואל שילה מתלמידיו של בלעם הרשע: הרב קוק על הפסימיות של שופנהאואר
40.4 867 תש"ע ד"ר יאיר ברקאי מעשה זמרי
51.4 867 תש"ע ד"ר דב לויטן ירושלים בין י"ז בתמוז לכ"ח באייר
40.1 816 תשס"ט ד"ר מיכאל אביעוז חטא בעל פעור בראי כתביו של יוסף בן מתתיהו
40.1 816 תשס"ט ד"ר יעל צהר בלעם - אדם מסוכסך עם עצמו
54.7 764 תשס"ח ד"ר עמוס בר-דע הקוסם והמאגיה אל מול הנביא והנבואה
47.4 764 תשס"ח מנחם בן-ישר על בלעם, ברכתו ועצתו
54.8 709 תשס"ז יונה בר מעוז כוחה של תעמולה
43.8 709 תשס"ז ד"ר דן יפה בלעם וישו
47.1 660 תשס"ו פרופ' עמוס פריש אתונו של בלעם
28.7 660 תשס"ו הרב יהודה זולדן בלעם - קוסם או נביא
34.5 609 תשס"ה פרופ' דוד הנשקה מה ביקשה לומר אתונו של בלעם?
34.5 609 תשס"ה הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן שגיאה בספר התורה של בעל "עקדת יצחק"
34.5 557 תשס"ד ד"ר איתמר ורהפטיג צום י"ז בתמוז
34.5 555 תשס"ד ד"ר אביעזר ישראלי האבכה בחודש הרביעי?
40.5 555 תשס"ד ד"ר רפאל ירחי בלעם - מקוסם אלילי לנביא ישראלי
8.1 504 תשס"ג ד"ר יעל שמש אתונו של בלעם נגד דקארט
"מה עשיתי לך כי הכיתני?" (כ"ב, כח)
8.8 504 תשס"ג פרופ' שאול רגב על אחדות ישראל וייחודו
6.8 450 תשס"ב פרופ' נתן אביעזר חטאו של בלעם והאתון המדברת
7.1 450 תשס"ב ד"ר אלכסנדר קליין נס פתיחת פי האתון והפיכת קללת בלעם לברכה
16.8 400 תשס"א פרופ' יעקב שפיגל אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב
7.2 400 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן מידה, משקל ומנין בשמיטה וביום-טוב
12.1 349 תש"ס הרב ז'אקו גרינוולד הברכות שבירך בלעם כטענה נגד טענת המינים
12.1 349 תש"ס פרופ' יעקב שפיגל על כניסה בסכין ובנשק לבית הכנסת
9.6 294 תשנ"ט פרופ' יוסף תבורי משלי בלעם וקריאת שמע
8.5 294 תשנ"ט ד"ר צבי בצר שירת בלעם ולשונות שם
8.5 244 תשנ"ח פרופ' יצחק לוין האם דיברה האתון עם בלעם?
6.4 244 תשנ"ח פרופ' יהודה פליקס נחלים, אהלים, ארזים
11.1 193 תשנ"ז יהונתן יעקבס פרשת בלעם - משמעות סיפור האתון
11.1 193 תשנ"ז ד"ר אמנון שפירא "וירא את ישראל שכן לשבטיו" -
מהו המשטר החברתי הראוי בישראל?
6.3 139 תשנ"ו ד"ר משה גברא הקריאה בשבת י"ב בתמוז
7.9 139 תשנ"ו פרופ' הלל וייס בין בלק לבלעם
6.5 139 תשנ"ו פרופ' שמואל ורגון שארית יעקב בין הגויים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן