פרשת בחקתי

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
324.0 1171 תשע"ו רוני אלשיך "מניעה מצבית" במשטרת ישראל – כופין אותו עד שיאמר רוצה אני?
325.1 1171 תשע"ו מנחם בן-ישר ברית הר סיני לעומת ברית ערבות מואב
50.17 1119 תשע"ה אלכסנדר קליין ואם תלכו עמי קרי
40.9 1119 תשע"ה ג'פרי וולף חופש העיון וגבולות התבונה
69.6 1068 תשע"ד הרב יעקב אריאל השמיטה החטא ועונשו
70.6 1068 תשע"ד חיים טלבי מנהגים המיוחדים לקריאת התוכחות
80.3 1015 תשע"ג יונה בר מעוז "וְשָׁמֲמוּ עָלֶיהָ אֹיְבֵיכֶם הַיֹּשְׁבִים בָּהּ"
79.8 1015 תשע"ג יאיר ברקאי הונאת דברים
68.6 967 תשע"ב הלל ויס חתימת המצוות שניתנו בסיני
59.9 967 תשע"ב נתן אביעזר "אם בחֻקותי תלכו... ואם בחֻקותי תמאסו"
56.8 915 תשע"א הרב פרופ' נריה גוטל מפרשת גלות לפרשת תקומה
50.1 915 תשע"א ד"ר דרור ארליך דיני הֶקדש ותמורה ורעיון הגמול במשנת הרמב"ם
67.7 860 תש"ע ד"ר יואל שילה האם הרואה את בית המקדש בחורבנו קורע?
35.6 757 תשס"ח פרופ' מאיר בר-אילן הכול מעריכין
72.3 757 תשס"ח ד"ר רחל רייך שיר של יום
19.3 757 תשס"ח פרופ' חיים הלפרן על טעמי הקרבנות
50.1 703 תשס"ז הרב ד"ר חיים טלבי התוכחה באספקלריה החסידית
43.5 602 תשס"ה ד"ר איתמר ורהפטיג והשבתי חיה רעה מן הארץ
40.3 602 תשס"ה הרב ד"ר יצחק דב פריז מדוע חייב המקדיש להוסיף
חומש בפדיון הקדשו?
46.1 548 תשס"ד פרופ' יעקב שפיגל "ונתתי גשמיכם בעתם" קידוש שם שמים
32.8 548 תשס"ד הרב ד"ר חיים בורגנסקי כנגד שתי שנים דברה תורה
8.7 497 תשס"ג ד"ר שוברט ספירו ה"תוכחות"
9.6 497 תשס"ג הרב יעקב אריאל אדמה ואדם בארץ ישראל
9.2 496 תשס"ג הרב ד"ר נריה גוטל "בהר סיני" שאינו בהר סיני
6.3 496 תשס"ג מנחם בן ישר על היובל, השמיטה והגאולה
7.9 393 תשס"א ד"ר יאיר ברקאי והתהלכתי בתוככם
15.9 342 תש"ס פרופ' דב לנדאו הערות קצרות למשמעות המושג
"קדוש" (או "קדושה").
7.3 342 תש"ס פרופ' יעקב קליין הביטוי הארמי "אכל קורצא"
12.8 237 תשנ"ח פרופ' מרדכי ברויאר ללכת בהם
6.1 237 תשנ"ח פרופ' חיים הלפרין פרשת בחקתי ומדינת ישראל
27.1 186 תשנ"ז הרב יעקב ח' חרל"פ "ואם-תלכו עמי קרי
והלכתי אף-אני עמכם בקרי"
15.1 186 תשנ"ז פרופ' יעקב קליין "שאלו שלום ירושלים"
- מקור השם 'ירושלים' ומשמעותו
4.2 186 תשנ"ז ד"ר אלכס קליין אינו דומה מועטים העושים את התורה
למרובים העושים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן