פרשת בראשית

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
204,4 1192 תשע"ז אהרן כ"ץ סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים
207 1192 תשע"ז אלישי בן יצחק על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי
48.4 1139 תשע"ו אלישי בן-יצחק על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי
43.2 1139 תשע"ו נריה גוטל "נוח לו לאדם שנברא"?
45.2 1139 תשע"ו שבתי א' הכהן רפפורט וישראל בלפר יהי אור
65.5 1090 תשע"ה יעל שמש "שלא ברא הקב"ה בריותיו על מנת שימותו" - אידאולוגיה צמחונית-טבעונית ביהדות
69.3 1090 תשע"ה מרים פאוסט בשבח התׂהוּ ובׂהוּ
73.2 1036 תשע"ד פרופ' משה קוה בראשית – החלקיק הא-לוהי ושלושת העיקרים הראשונים של הרמב"ם
63.4 1036 תשע"ד רפאל בנימין פוזן תרגומים כנגד הנוצרים
73.4 987 תשע"ג אריה ארזי גשם משמים
78.8 987 תשע"ג תמר אלטמן חטא ראשון או חטא קדמון
81.9 937 תשע"ב שמעון אליעזר הלוי ספירו השבת: מאירוע ב"חיי" אלוקים עד למצווה המרכזית בחיי ישראל
61.4 937 תשע"ב סיריל כהן הכיפה: היסטוריה של בגד וסמל דתי
149.1 882 תשע"א מנחם בן-ישר שבת בראשית
146.8 882 תשע"א ד''ר שמעון אליעזר הלוי ספירו ""בני הא-לֹהים... בנות האדם"?
66.9 831 תש"ע ד"ר שמעון הלוי ספירו מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו?
74.4 831 תש"ע ד"ר אלכסנדר קליין "ואל-קין ואל-מנחתו לא שעה". מדוע?
17.5 780 תשס"ט פרופ' יוסף מניס ברכת רקטור האוניברסיטה לדף השבועי
56.8 780 תשס"ט עו"ד פינחס חליווה מות תמותון – עונש או תיקון?
116.1 723 תשס"ח יונה בר מעוז הנוסחה הנצחית
36.1 723 תשס"ח ד"ר יאיר ברקאי נחמת ה'
32.6 674 תשס"ז פרופ' נתן אביעזר "ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו"
35.9 674 תשס"ז צבי שמעון שירה בסיפורי הבריאה
51.2 624 תשס"ו פרופ' משה קוה תורת החינוך
23.1 624 תשס"ו פרופ' דניאל שפרבר אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות
49.5 569 תשס"ה עו"ד פנחס חליוה ספר בראשית הוא "ספר הישר" -
האמנם?
27.0 569 תשס"ה יאיר האס הויכוח על פירוש ר' סעדיה גאון
לבראשית ב:ו
16.3 519 תשס"ד פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי
26.9 519 תשס"ד פרופ' עדו קנטר הבריאה והאות ס'
33.1 519 תשס"ד פרופ' דב לנדאו ואל קין ואל מנחתו לא שעה
1.8 464 תשס"ג פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה
13.4 464 תשס"ג ד"ר ר. ירחי "ויברא א-להים את האדם בצלמו
בצלם א-להים ברא אתו"
2.3 414 תשס"ב פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לפתיחת המחזור העשירי של הדף השבועי
13.8 414 תשס"ב יוסי פרץ מלחמת שמות הימים
19.6 414 תשס"ב הרב ד"ר נריה גוטל על מימד הדיעבד שבבחירה החופשית
6.2 414 תשס"ב פרופ' ישראל לויליכט במה מתבטא הדמיון שבין האדם ואלוקים ?
14.9 364 תשס"א פרופ' משה קווה האמונה והמדע באלף השלישי
16.7 364 תשס"א ד"ר מרים פאוסט על בריאה, יצירה ונשמה יתירה בשבת
13.3 308 תש"ס פרופ' משה קוה "ויעש אלקים את שני המארת הגדלים ..."
11.7 308 תש"ס ד"ר לובה חרל"פ על תפיסת הלשון - ישן וגם חדש
14.4 258 תשנ"ט פרופ' דב לנדאו בין פירוש מדעי-דקדוקי לפשט
7.2 258 תשנ"ט גבי ברזלי דמותו של בורא העולם בסיפורי הבריאה
13.6 207 תשנ"ח פרופ' משה קוה תורה ומדע
9.2 207 תשנ"ח פרופ' ישעיהו ניצן "והיו למאורת" - אסכרה
6.1 207 תשנ"ח רפאל שוחט יחסו של הגר"א לארץ ישראל והשקפתו המשיחית
12.1 153 תשנ"ז פרופ' משה קוה ראשית היקום, ראשית החיים,
וראשית החכמה
4.5 153 תשנ"ז פרופ' דניאל שפרבר הרצח הראשון בתולדות האנושות -
בראי המדרש והאמנות
11.1 153 תשנ"ז ד"ר אדמיאל קוסמן משל המים המקלסים ופתרונו

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן