פרשת חקת

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
196.7 1177 תשע"ו אלישי בן-יצחק סודה הגדול של מצוות פרה אדומה
188.5 1177 תשע"ו ימימה מזרחי בעקבות הסתלקות מרים ובת יפתח – ומותר ומותר לאהוב!
40.6 1125 תשע"ה יוסף פריאל קשיי ההתבגרות – על ארבעה פסוקים ושני סיפורים בפרשה
44.5 1125 תשע"ה גלעד ששון אהרן אוהב שלום ורודף שלום
59.4 1074 תשע"ד מאיר גרוזמן מרים כמעודדת ילודה
59.9 1074 תשע"ד אלישי בן יצחק האם ניתן להעמיד לדין מנהיגי ציבור
61.9 1021 תשע"ג אלכסנדר קליין אעברה בארצך
68.6 1021 תשע"ג אריה ארזי לדבר אל הסלע או להכות בו
58.3.6 973 תשע"ב שמר (דן שמיאור) אריאלי על הנחש בשמים ובארץ ומה שביניהם
56.8 973 תשע"ב בנימין סלנט הרשות להרהר
71.6 921 תשע"א ד"ר אפרים יצחקי על חטאם של משה ואהרון
70.1 921 תשע"א עו"ד יוסי ברכיה "וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ-עֲרָד" – פרשה קטנה ועיקרי אמונה גדולים
46.6 921 תשע"א ד''ר שמעון אליעזר הלוי ספירו תגובה למאמר: "יציאת מצרים: שלוש מתנות" (מס' 914)
60.7 866 תש"ע פרופ' מיכאל צבי נהוראי מי מריבה - מבחנו של מנהיג
42.5 866 תש"ע ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו ותקצר נפש-העם בדרך
90.8 815 תשס"ט ד"ר יעל לוין עיון בקטע פיוט לר' אלעזר הקליר
48.8 815 תשס"ט ד"ר אפרים יצחקי פרה ממרה?
46.8 763 תשס"ח הרב יהודה זולדן שנה עליו פרק אחד, והוא מוציא מים מן הסלע
46.7 763 תשס"ח שלמה גורן תבוא האם ותקנח
41.1 709 תשס"ז פרופ' משה צפור עוד לעניין "יען לא האמנתם בי להקדישני"
30.8 709 תשס"ז ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו "חוקים ומשפטים", "צדק ומשפט"
26.9 659 תשס"ו ד"ר רונן אחיטוב וכי נחש ממית?
26.7 659 תשס"ו עדי בלכר השקפת יפתח על כיבוש ארץ סיחון
26.9 607 תשס"ה ד"ר גלעד ששון מה בין "מי מריבה" ל"מסה ומריבה"?
32.1 607 תשס"ה הרב יהודה זולדן נחש הנחושת -
ממשה רבנו עד חזקיה מלך יהודה
82.6 554 תשס"ד יונה בר מעוז אדם ופרה אדמה
68.7 554 תשס"ד ד"ר יעל לוין על פטירת מרים ותוצאותיה
7.0 503 תשס"ג פרופ' נתן אביעזר
הלל אביעזר
"יען לא האמנתם בי להקדישני"
9.2 503 תשס"ג ד"ר יאיר ברקאי נחש הנחושת
7.1 449 תשס"ב מנחם בן-ישר מדרש פליאה על פרשת פרה
4.6 449 תשס"ב ד"ר יאיר ברקאי שירת הבאר כמבארת
19.8 399 תשס"א ד"ר אדמיאל קוסמן דמותו של עוג בפרשנות האגדה של ימי הביניים
6.7 399 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן מידה, משקל ומנין
12.1 348 תש"ס יונה בר מעוז ישראל ואדום יעקב ועשו
7.2 293 תשנ"ט ד"ר לאה הימלפרב הנחשים השרפים
7.1 293 תשנ"ט הרב בנימין צביאלי הדמוקרטיה והמוסר הטבעי
10.2 243 תשנ"ח מנחם בן ישרר שתי פרשיות מים שבתורה
12.1 243 תשנ"ח יהונתן יעקבס נדרו של יפתח
14.7 192 תשנ"ז ד"ר עמוס פריש הבקשה מאדום למעבר בארצו (במדבר כ יד-כא)
9.7 192 תשנ"ז דוד גרבר ובועז צבאן לענין "pi" אצל טומאת אוהל
10.0 138 תשנ"ו ד"ר ישראל צבי גילת הרבה מקראות שראויין לשרוף
והן הן גופי תורה
9.7 138 תשנ"ו פרופ' חנה כשר חוקה חקקתי גזירה גזרתי
ואי אתה רשאי לעבור על גזירתי
5.0 138 תשנ"ו ד"ר יעקב גרטנר כי קרן עור פניו

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן