פרשת עקב

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
336.8 1184 תשע"ו אלישי בן-יצחק מה ה' א-להיך שאל מעמך? על חובת האדם להתנהג באופן מוסרי גם ללא חיוב
313.3 1184 תשע"ו אורי שרקי א-לוהי האלוהים
56.6 1131 תשע"ה יאיר ברקאי חלקו של אהרן בחטא העגל
43.6 1131 תשע"ה יצחק הרשקוביץ "עם גדול ורם בני ענקים"
87.0 1081 תשע"ד מאיר גרוזמן "כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת הַחַיִל הַזֶּה" – בין גאווה לגסות הרוח
55.3 1081 תשע"ד רפאל שטרן "פְּסִילֵי אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ" - נפרעין מן הנעבד
75.7 1027 תשע"ג איתמר ורהפטיג ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד
68.6 1027 תשע"ג ישראל רוזנסון שבעה מינים מדרשיים
53.2 979 תשע"ב דרור ארליך "כָּל הַמִּצְוָה" – מדוע בלשון יחיד?
85.5 979 תשע"ב אלכסנדר קליין הציבי לך ציונים
58.3 928 תשע"א פרופ' שאול רגב לא כארץ מצרים
74.7 928 תשע"א ד"ר אלכסנדר קליין מדוע עולם הבא אינו נזכר בתורה?
54.4 872 תש"ע ד"ר איתמר ורהפטיג "ובאהרן התאנף ה'"
82.1 872 תש"ע עו"ד פינחס חליווה שבירת הלוחות והחירות שבהם
64.2 821 תשס"ט יונה בר מעוז אהבת ה' - אוהב ונאהב
34.7 821 תשס"ט הרב יובל שרלו על משמעות התפיסה ההיסטורית של החגים
40.2 770 תשס"ח פרופ' נתן אביעזר ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה
136.2 770 תשס"ח פרופ' יהושע עברי ארץ ישראל, גלות וגאולה
39.3 715 תשס"ז ד"ר שמעון-אליעזר הלוי ספירו בסופו של דבר, הא-ל אינו מבקש הרבה!
42.1 715 תשס"ז דבורה גנץ הגאולה בוא תבוא
39.9 665 תשס"ו ד"ר יאיר ברקאי ניסיון המן
43.4 665 תשס"ו מנחם בן-ישר על שכר ועונש בתורה
22.6 615 תשס"ה פרופ' נתן אביעזר "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה"
31.2 615 תשס"ה מנחם בן ישר ברכת המן, לדורו ולדורות
61.7 560 תשס"ד עו"ד ישראל ש' אדלר והיה עקב תשמעון -
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום
71.1 560 תשס"ד מנשה אלישיב שני זוגות תפילין
8.6 509 תשס"ג פרופ' שאול רגב יראת ה'
5.6 509 תשס"ג ד"ר איתמר ורהפטיג האם הארון יוצא למלחמה?
8.8 455 תשס"ב יחיאל עמרני ארץ הכנעני - ארץ ישראל
8.8 455 תשס"ב ד"ר רפאל ירחי לוחות ושברי לוחות מונחים
בארון ודרכי לימוד תורה
9.8 405 תשס"א יחיאל עמרני פרשיות התורה שצורפו ליחידה אחת הנקראת "קריאת שמע"
5.3 405 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן פינת השמיטה: כ"א - השמיטה ואדם חשוב
6.1 354 תש"ס פרופ' מאיר בר-אילן מדוי מצרים
6.1 354 תש"ס פרופ' יעקב ש' שפיגל השלמות
12.2 299 תשנ"ט פרופ' יוסף ריבלין ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה (דב' ט ט)
10.4 299 תשנ"ט ד"ר משולם מרגליות א-להותו של ה' (דב' י יב - יא ט)
16.8 249 תשנ"ח ד"ר ישראל צבי גילת "ולמדתם אתם את בניכם" - כיצד?
6.7 249 תשנ"ח ד"ר מרגלית שילה בית תלמוד תורה
ביישוב הישן האשכנזי בירושלים
17.6 198 תשנ"ז יונה בר מעוז שבחי ארץ ישראל?
12.3 198 תשנ"ז ד"ר ישראל רוזנסון ערים בצורות בשמים
7.9 144 תשנ"ו ד"ר מאיר גרוזמן ורם לבבך (ח יד)

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן