פרשת האזינו

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
327,6 1191 תשע"ז דב שוורץ בין הגות לפשוטו של מקרא
329,2 1191 תשע"ז נתן אביעזר משה כמנהיג רוחני
71.1 986 תשע"ג מנחם בן-ישר על שירת האזינו
70.6 986 תשע"ג יונה בר מעוז יחי ראובן ואל ימות
62.4 986 תשע"ג אהרן ארנד מאיגרותיו של חתן התנ"ך ר' עמוס חכם
92.6 934 תשע"ב מנחם בן-ישר על חגי תשרי
54.7 934 תשע"ב ד"ר מיכאל אביעוז "זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם" – קווי יסוד לחשיבותו של הזיכרון במקרא
62.4 878 תש"ע ד"ר אברהם גוטליב שירת האזינו - קריאה לתיקון המידות ושיפורן
51.9 828 תש"ע ד"ר רות וולף בחינת מנהיגותו של משה כדגם למנהיגות רצויה
30.1 778 תשס"ט ד"ר אברהם גוטליב שירת האזינו – קריאה לחינוך ערכי
32.5 778 תשס"ט תומר אלמקייס שירת האזינו
29.6 721 תשס"ח פרופ' עדו קנטר לאלף דור
41.6 672 תשס"ז פרופ' משה קוה ברכת נשיא האוניברסיטה לדף השבועי
37.4 672 תשס"ז עו"ד ישראל ש' אדלר סדום ועמורה כמושג
16.8 672 תשס"ז יהודה הצבי "דרשו ה' בהמצאו"
41.6 621 תשס"ו הרב אביעד א' סטולמן "זמרות היו לי חקיך"
10.9 516 תשס"ד פרופ' יעקב ש' שפיגל קריאת האזינו - מנהג לא נודע ש"נתחדש"
6.9 516 תשס"ד פרופ' יצחק אהרן ארנד גדולה וענווה
8.3 462 תשס"ג ד"ר אלכסנדר קליין איסור יין של הגויים
14.3 412 תשס"ב יונה בר מעוז דאגה לישראל מניין?
9.8 412 תשס"ב הרב יהודה זולדן זכר למצות הקהל אחר החורבן
5.6 256 תשנ"ט ד"ר יוסף דרורי לא שערום אבותיכם
7.9 204 תשנ"ח חיים בורגנסקי עתידו של עם ישראל
16.9 204 תשנ"ח יונה בר מעוז יצב גבולות עמים למספר בני ישראל
8.8 151 תשנ"ו ד"ר מאיר גרוזמן מהי נחלת ה'
6.4 151 תשנ"ו מיכאל אביעוז על משמעותה ותכליתה
של שירת "האזינו"
9.3 151 תשנ"ו יוסי פרץ מסורות הכתיבה של שירת "האזינו"
בכתבי-יד מימי-הביניים
11.1 151 תשנ"ו ד"ר משולם מרגליות שירת האזינו:
תכנה ומקומה בספר דברים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן