יום העצמאות

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
50.7 1115 תשע"ה אהרן ארנד לכבוד יום העצמאות
98.8 1066 תשע"ד אהרן ארנד רוח וגשם ביום העצמאות
71.1 1012 תשע"ג אהרן ארנד בענין אמירת תחנון ביום העצמאות
51.2 964 תשע"ב אהרן ארנד על מנהגי רי"מ חרל"פ ורצי"ה קוק ביום העצמאות
52.7 964 תשע"ב יעקב גלר פסיקותיו של הרב משולם ראטה על התפילה ביום העצמאות
93.1 913 תשע"א ד"ר אהרן ארנד שירות בצה"ל במשנתו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל
58.3 856 תש"ע ד"ר אהרן ארנד יחסו של הרב מאיר מאזוז למדינת ישראל
40.1 806 תשס"ט הרב שמואל יניב הגר"א בחזון הגאולה
80.5 755 תשס"ח ד"ר אהרן ארנד "ענייני יום העצמאות"
53.9 700 תשס"ז הרב ירחם שימשוביץ יום העצמאות
53.9 599 תשס"ה ד"ר אהרן ארנד הרב שלמה יוסף זוין ויום העצמאות
1.1 441 תשס"ב פרופ' משה חלמיש על הביטוי "מדינת ישראל"
4.6 343 תש"ס ד"ר אהרן ארנד פכים קטנים על יום העצמאות
13.9 340 תש"ס הרב יהודה זולדן שיר והלל ליום העצמאות
10.1 340 תש"ס ד"ר אהרן ארנד יום העצמאות בתקנות בתי הכנסת
8.7 284 תשנ"ט פרופ' חיים הלפרן גאולה, תשובה ומדינת ישראל
9.1 233 תשנ"ח פרופ' יעקב שפיגל יום העצמאות והקשר בינו
לבין ספירת העומר
13.1 233 תשנ"ח ד"ר אברהם אלקיים צרעת: הסמיוטיקה של המחלה
8.2 180 תשנ"ז יוסף אגור תורת המצורע
11.5 180 תשנ"ז ד"ר עזרא שבט על מקומו של הרמז במשנת חכמים
5.6 179 תשנ"ז פרופ' דב שוורץ נצחיותה של תורה
הרהורים מחודשים על תורה ומדע
10.3 179 תשנ"ז יאיר הלוי שמירת שבת בתנאי-שביה
באילוצי עשיית-מלאכה

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן