פרשת קדושים

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
325.1 1168 תשע"ו אהרן ארנד לדמותו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
315.3 1168 תשע"ו יונה בר מעוז מצוות לקט ופאה
47.1 1116 תשע"ה נתן אביעזר "וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל"
45.59 1116 תשע"ה מיכאל אברהם "דבר הלמד מעניינו" - בין דרש לפרשנות
66.0 1065 תשע"ד מרדכי סבתו "אחת דבר א לקים שתים זו שמעתי" - על איסור הכלאיים ב"קדושים" וב"כי תצא"
57.3 1065 תשע"ד יצחק רונס קדושים תהיו הוויכוח על הגדרת מהות הקדושה ועל דרך השגתה
52.7 912 תשע"א מנחם בן-ישר קְדֹשִׁים תִּהְיוּ
57.3 912 תשע"א ד"ר שמעון אליעזר (שוברט) ספירו קדושה: מושג מוסרי או דתי?
86.3 858 תשע"א מנחם בן-ישר קדשים תהיו
42.5 807 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר פרשת ה"מולך" ועקדת יצחק
48.1 807 תשס"ט הרב יהודה עמיחי בעקבות המאמר "הגדרת קידוש השם בתקופת השואה"
62.4 754 תשס"ח ד"ר יאיר ברקאי מצוות הלב
62.4 754 תשס"ח הרב ד"ר יחזקאל שרגא ליכטנשטיין מרד מזוין ומלחמת ההישרדות
62.4 701 תשס"ו יוסף פריאל מבנה פרשת קדושים
24.2 651 תשס"ו פרופ' דב לנדאו קדשים תהיו
78.3 599 תשס"ה הרב יעקב שפירא קריאה מעגלית בפרק י"ט
26.3 546 תשס"ד פרופ' יוסף ריבלין שיהא הן שלך צדק -
על הדרשה ועל ההלכה
11.1 494 תשס"ג ד"ר רפאל ירחי קדושים תהיו -
מעשה התקדשות מושך קדושה
9.3 494 תשס"ג הרב יהודה זולדן "ובשנה הרביעית ... קדש הלולים לה'"
15.1 441 תשס"ב הרב ד"ר יעקב ח' חרל"פ מהותם של הציוויים המוסריים
11.5 391 תשס"א הרב פרופ' אהרן
שאר-ישוב
אהבת הזולת ואהבת אלוקים
21.9 339 תש"ס הרב יעקב ח' חרל"פ לא תעמד על-דם רעך
9.1 339 תש"ס הרב ד"ר רפאל
בנימין פוזן
לא תלך רכיל בעמיך
9.8 285 תשנ"ט ד"ר דוד ליפשיץ "ולא תשקרו איש בעמיתו" גבולות השקר
5.8 285 תשנ"ט ד"ר יוסף פליישמן חילול הבת
14.3 183 תשנ"ז מיכאל הלינגר ואהבת לרעך כמוך -
זו כל התורה כולה
15.8 183 תשנ"ז ד"ר דוד ליפשיץ כבוד חכמים
19.9 183 תשנ"ז ד"ר אהרן ארנד יום העצמאות - הלכה מנהג וסיפור

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן