יום כיפור

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
60.9 1088 תשע"ה שלמה שפר עיצומו של יום הכיפורים מכפר
60.4 1088 תשע"ה נריה גוטל בין כמות לאיכות בתענית יום הכיפורים
69.6 1034 תשע"ד שלמה שפר השב מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות – הכיצד?
78.8 1034 תשע"ד שמואל אינגבר "יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא...וְעִנִּיתֶם אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם" התענית כחלק משיעורי חינוך האדם להיתלות בהקב"ה
62.4 985 תשע"ג רנון קצוף ונתנה תוקף
61.9 935 תשע"ב ד"ר ישראל לויליכט ממצאים חדשים בחקר המוח מאתגרים את הרעיון של שכר ועונש ביהדות
69.6 935 תשע"ב פרופ' עמיצור ברק "העונה לעמו ישראל"
72.2 879 תשע"א פרופ' משה ארנד [ז"ל] לקראת יום הכיפורים
72.2 879 תשע"א שלום קולין שבינו לבין חברו
72.2 828 תש"ע ד"ר ניסן נצר עיונים לשוניים
54.2 777 תשס"ט פרופסור חיים הלפרן שמע ישראל – ייחוד ה' ומלכות שמים
51.2 722 תשס"ח ד"ר גבריאל חיים כהן מפטיר יונה - אתגר אישי
36.6 722 תשס"ח אליעזר דניאל יסלזון תשובה של ראש השנה ותשובה של יום הכיפורים
48.7 621 תשס"ו ד"ר איתמר ורהפטיג יום כיפור ותורה
48.7 621 תשס"ו ד"ר אהרן ארנד "ביתי בית תפילה": הצצה לעולם תקנות בתי הכנסת
24.3 621 תשס"ו עמוס רובין הערה למאמרו של פרופ' שאול רגב
(דף שבועי מס' 619)
kb29.2 567 תשס"ה הרב שלמה שפר תשובה ממעשים ותשובה
מדרך חטאים
kb38.5 567 תשס"ה דבורה גנץ "הלוא זה צום אבחרהו" -
דרכו של האדם אל אלוקיו
kb10.3 462 תשס"ג מנשה אלישיב יומיים כיפור
kb14.3 412 תשס"ב יונה בר מעוז דאגה לישראל מניין?
k10.4 361 תשס"א ד"ר מאיר סיידלר התמו חטאים מן הארץ?
k10.5 361 תשס"א פרופ' נתן אביעזר ימות רעיוני בין הנביא לקב"ה
k12.2 306 תש"ס פרופ' מיכאל צבי נהוראי מי חוזר בתשובה ?
k12.2 306 תש"ס ד"ר מאיר סיידלר תוקף קדושת היום
k6.5 255 תשנ"ט ד"ר נפתלי דויטש מפטיר דיונה באומנות
k8.4 255 תשנ"ט ד"ר אהרן ארנד מנהג שירת 'התקוה' אחרי
תקיעת שופר במוצאי יום הכיפורים
k6.5 205 תשנ"ז מנשה אלישיב יום הכפורים שחל בשבת
k14.5 205 תשנ"ז אהרן עמית הבדלה על הנר במוצאי יום כיפור

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן