פרשת כי תצא

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
315,3 1187 תשע"ו אפרים חזן אוֹיָה לְאִישׁ עָנִי, / נוֹלָד בְלִי כוֹכָב!
317,9 1187 תשע"ו נריה גוטל "החיוב מוטל על הנשים ללבוש כלי גבר"
40.06 1134 תשע"ה נתן אביעזר "לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו"
42.3 1134 תשע"ה עדי בלכר "על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים"
69.1 1084 תשע"ד הרב דוד בגנו בן סורר ומורה – "דרוש וקבל שכר"
54.8 1084 תשע"ד חיים דוד מימרן "הרע במיעוטו" כשיקול הלכתי בפסיקה במאה העשרים
73.7 1030 תשע"ג ישעיהו בן-פזי "לֹא תַחֲבֹל בֶּגֶד אַלְמָנָה" – טעמו של מקרא
62.4 1030 תשע"ג מאיר רוט בין חִפְצוּן ליחס אישי בפרשת "אשת יפת תואר"
64.0 982 תשע"ב יוסף פריאל המשפחה היהודית – הפרטית והכללית
61.4 982 תשע"ב יוסף פליישמן מהות ההאשמה כלפי הנערה בדברים (כב:יג-כא)
63.4 931 תשע"א פרופ' מאיר לוקשין היחס בין ישראל לעמים
62.4 931 תשע"א רפאל יכין מלחמה לה' בעמלק מדור דור
51.2 875 תש"ע ד"ר יאיר ברקאי איפה ואיפה
73.2 875 תש"ע פרופ' עמיצור ברק מצורעים ומצרים
70.1 824 תשס"ט ד"ר דב ישראל פוגל וכן תעשה לכל אבדת אחיך
59.1 824 תשס"ט ד"ר דב לויטן פולמוס הגט מקליווא
71.7 773 תשס"ח ד"ר דוד אלגביש לא תסגיר עבד אל אדוניו
37.3 773 תשס"ח ד"ר שמעון-אליעזר הלוי ספירו תגובה למאמר "דברי כיבושין ודברי כיבוש"
54.2 718 תשס"ז ד"ר מיכאל אביעוז דין אשת יפת תואר על-פי פשוטו של מקרא
49.6 718 תשס"ז ד"ר אלכסנדר קליין משפט הבכורה
54.8 668 תשס"ו הרב ד"ר רפאל ב' פוזן ענייני גיטין
30.8 668 תשס"ו הרב יהודה זולדן שבט לוי במלחמות ישראל
45.1 618 תשס"ה פרופ' יאיר גולדרייך ועשית מעקה לגגך
24.7 618 תשס"ה הרב יהודה זולדן אומה ומשפחה
43.1 563 תשס"ד יונה בר מעוז פרשת 'כי תצא' - הפנים והחוץ
27.9 563 תשס"ד הרב ד"ר יצחק דב פריז האם למדו חכמי יוון מתורת ישראל?
9.2 512 תשס"ג ד"ר ישראל צבי גילת כי יקח איש אשה
10.1 512 תשס"ג הרב משה פטרון עמלק - בין הונאה לביכורים
10.7 458 תשס"ב ד"ר ישראל צבי גילת "מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות
ואל יאכלו בשר תמותות נבלות"
8.5 459 תשס"ב פרופ' שאול רגב לא יהיה כלי גבר
18.7 408 תשס"א ד"ר ישראל צבי גילת "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה" -
על הסימביוזה הדרשנית שבין עבירת הרצח לעבירת האונס
21.7 408 תשס"א ד"ר יעל שמש "לא תשחית את עצה" - יהדות ואקולוגיה
6.1 357 תש"ס ד"ר אפריים יצחקי שילוח הקן
8.1 357 תש"ס פרופ' אפרים חזן פיוט חדש לחתן בעלותו לספר תורה,
לפייטן מנדיל אביזמרה
10.6 302 תשנ"ט מרדכי בוירסקי בן סורר ומורה
13.2 302 תשנ"ט פרופ' חנה כשר ההצדקות השונות לעונשו הקיבוצי של עמלק
7.8 252 תשנ"ח ד"ר אבינועם כהן נשך כל דבר אשר ישך
6.3 252 תשנ"ח גבי ברזלי 'דרוש וקבל שכר' - למשמעותו של ביטוי תלמודי
10.5 201 תשנ"ז ד"ר מאשה טורנר חוקי מלחמה
6.6 201 תשנ"ז פרופ' דב לנדאו בין מדרש ההלכה לפשט
10.7 201 תשנ"ז ד"ר יעקב גרטנר להבנתה של ברכת האירוסין
13.4 147 תשנ"ו ד"ר לאה מקובצקי עיונים בפרשת "כי תצא"
8.3 147 תשנ"ו פרופ' אריק זמיר שחרור חתנים מגיוס צבאי
9.4 147 תשנ"ו ד"ר משולם מרגליות פרשת זכור (דברים כה, יז-יט)

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן