פרשת מטות

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
218.6 1180 תשע"ו אריאל פריש פרשת נדרים
313.3 1180 תשע"ו אבי וינרוט שומע כעונה - לפי תורת הייצוג ותורת הזיהוי
49.5 1128 תשע"ה רבקה רביב הנדר: כלי לעבודת ה' או מכשיר לפגיעה בזולת – בין המקרא למשנה
70.1 1077 תשע"ד יוסף צבי רימון בנות צלפחד
67. 1024 תשע"ג שמעון אליעזר הלוי ספירו למה נכתבו המסעות הללו?
59.3 1024 תשע"ג שמואל אינגבר "יֻתַּן אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לַעֲבָדֶיךָ לַאֲחֻזָּה אַל תַּעֲבִרֵנוּ אֶת הַיַּרְדֵּן" - האם דרישת בני גד ובני ראובן הייתה ראויה?
68.0 1024 תשע"ג יעל לוין "וְשֵׁם בְּנוֹת צְלָפְחָד" (כו:לג) - תגובת הרחבה למאמרו של פרופ' אפרים חזן
71.6 976 תשע"ב נתן אביעזר העונש על רצח בשגגה
68.6 976 תשע"ב יאיר ברקאי התמודדות האדם עם נדרו
57.8 924 תשע"א הרב ש' צבי טל (טייך) הכשרת כלים: למשמעות ההקשר שבו כתובות ההלכות
58.3 924 תשע"א ד"ר מיכל דל "אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ"
68.9 869 תש"ע יונה בר מעוז כי-הוא אדניך והשתחוי-לו?
64.5 818 תשס"ט פרופ' מאיר בר-אילן מותו של בלעם
45.7 818 תשס"ט פרופ' יוסף פליישמן מדוע הותר לאב להפר את נדרי בתו ולבעל להפר את נדרי אשתו?
54.2 818 תשס"ט מנחם בן ישר על היאחזות השבטים בעבר הירדן
44.3 766 תשס"ח פרופ' נתן אביעזר "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה"
78.4 766 תשס"ח ד"ר אלכסנדר קליין טומאה הותרה בציבור
30.4 712 תשס"ז הרב שלמה זאב פיק המוטיבים בפרשות מטות ומסעי והקשר שביניהם
44.9 611 תשס"ה ד"ר ישראל רוזנסון מוסבות שם - על חומות ושמות
45.1 611 תשס"ה ידידיה קליין בקשת בני גד ובני ראובן
26.9 557 תשס"ד הרב אופיר כהן חלוצים לפני ה'
12.1 506 תשס"ג פרופ' עמוס פריש חתימת פרשת ערי המקלט
8.8 506 תשס"ג ד"ר גבי ברזלי חוק הפרת נדרי אישה בספרות קומראן ובחז"ל
9.9 452 תשס"ב פרופ' יעקב שפיגל ויקרא לה נבח בשמו -
מה בין: "בשמו", לבין: "על שמו"
13.3 402 תשס"א מיכאל אביעוז טרות ודיבון: שמות מקומות
בתרגום אונקלוס לתורה
13.9 402 תשס"א ד"ר יאיר ברקאי גואל הדם
19.1 351 תש"ס ד"ר בעז שפיגל על אמותיהן של כהנים המספקות
מחיה וכסות לגולים לערי מקלט
7.7 351 תש"ס מנשה אלישיב גד, ראובן וחצי מנשה
14.7 296 תשנ"ט הרב ד"ר משה הכהן גבולות הארץ המובטחת
11.9 246 תשנ"ח הרב בן ציון קריגר נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים
13.5 246 תשנ"ח ד"ר עמוס פריש בקשת בני גד ובני ראובן - ביקורת ואיזוניה
20.5 195 תשנ"ז ד"ר פליישמן יוסף לסמכותו של אב להפר את נדרי בתו
ושל בעל להפר נדרי אשתו
5.6 141 תשנ"ו ד"ר צבי בצר "מוסבות שם" (במדבר ל"ב ל"ח)
9.6 141 תשנ"ו ד"ר שאול רגב "מנין המסעות על שום מה?

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן