אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למדעי היהדות

לשכת רב הקמפוס


ד ף   ש ב ו ע י

מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות

מספר 700

פרשת תזריע מצֹרע, תשס"ז

ברכת הרקטור לרגל הוצאת הגיליון ה-700 של הדף השבועי

פרופ' יוסף מניס

רקטור האוניברסיטה

ארבע-עשרה שנים חלפו מאז עשה את צעדיו הראשונים מפעל הדף השבועי על פרשת השבוע ומועדי ישראל ביוזמת אוניברסיטת בר-אילן. שנה אחר שנה, שבוע אחר שבוע, רואים אור חידושיהם של מורי האוניברסיטה וחוקריה, הכתובים בסגנון שהוא למדני ותורני גם יחד. כאן טמון ייחודו של הדף השבועי: עלונים רבים על פרשת השבוע יש בנמצא – חלקם מחולקים בבתי הכנסת וחלקם נדפסים ומופיעים בבמות אחרות, אולם חידושי תורה המוצגים מנקודת מבטו של איש מדע אינם דבר של מה בכך. הדף השבועי, שזה מכבר נשזר בשגרת השבת של אלפי משפחות בישראל וברחבי העולם היהודי, מהווה תזכורת לצביונה המיוחד של אוניברסיטת בר-אילן המקדשת את השילוב בין תורה ומדע.

 

700 גיליונות של דף שבועי מלמדים על מפעל יציב ובר-קיימא שהביקוש אליו הולך וגובר במשך הזמן. אני זוכר היטב את הופעת הדף הראשון במרוצת שנת הלימודים תשנ"ג. גיליון זה, שהיה צנוע בהיקפו ובעיצובו, עסק בפרשת "תרומה" וכלל מאמר אחד בלבד מאת פרופ' דניאל שפרבר מן המחלקה לתלמוד. במוקד הדיון עמדו השאלות: מה אירע למשכן וכליו במרוצת הדורות, והאם יש סיכוי למצוא אותם או את שרידיהם המקודשים? מאז ועד עתה התרחב הגיליון והפך עשיר יותר בתכניו להנאת הקוראים. הופעת הגיליון ה-700 היא שעת חג לאוניברסיטת בר-אילן, אך בה בעת היא יוצרת אתגר מחייב. בשנים הבאות נשאף להוסיף ולהתבונן בעולמה של תורה באמצעות הכלים המגוונים שמעמיד לרשותנו המדע המודרני, מתוך רצון להרחיב את היריעה בכמות ובאיכות.

 

ברכותיי החמות נתונות למרכז ללימודי-יסוד ביהדות ע"ש פאול והלנה שולמן וללשכת רב הקמפוס, האחראיים על פרסום הדף השבועי. תודות לגב' רחל הכהן, העורכת בשפה העברית ולד"ר יצחק גוטליב, העורך בשפה האנגלית. זה המקום לציין גם את תרומתו החשובה של המדור לישומים מדעיים במרכז לתקשוב ומידע בפרסום הדף השבועי באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה ובהפצת הגליונות ישירות לדואר האלקטרוני של אלפי מנויים בארץ ובעולם. כולי תקווה שנמשיך לראות הצלחה בפועלנו, ושנזכה להגדיל תורה ודעת ולחבבם על הרבים.