פרשת מצורע

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
46.6 1166 תשע"ו דוד בגנו שירת הים ושירת דוד ושירת דבורה
52.5 1166 תשע"ו שמעון שרביט "שְׁאַל אָבִיךָ וְיַגֵּדְךָ"- שאלות הבנים בהגדה
87,5 910 תשע"א זכריה דורי הצרעת
49.6 910 תשע"א ד"ר יעל צהר סיפור צרעת נעמן (מל"ב פרק ה) – אמונה וטוב מול כוחניות ותוקפנות
45.1 856 תש"ע ד"ר יאיר ברקאי צרעת עוזיהו
47.7 806 תשס"ט ד"ר רפי ישפה הצרעת לפי שיטת הפרד"ס
48.7 751 תשס"ח פרופ' שאול רגב שלמות הנפש ושלמות הגוף
56.3 751 תשס"ח ד"ר איתמר ורהפטיג י' בניסן – יום הכניסה לארץ ישראל
18.4 700 תשס"ז פרופ' יוסף מניס ברכת הרקטור לרגל הוצאת הגיליון ה-700
של הדף השבועי
61.7 700 תשס"ז ד"ר עמיחי נחשון המשמעות הסמלית של עץ הארז
9.4 596 תשס"ה פרופ' שאול רגב על נגע הצרעת
9.4 596 תשס"ה יאיר האס מי נרפא הצרוע או הצרעת?
9.4 490 תשס"ג הרב שמעון גולן צרעת וארץ ישראל
7.5 490 תשס"ג הרב אופיר כהן נקודת המפגש בין הכוהן והמצורע
9.5 440 תשס"ב ד"ר רבקה רביב הזהירות מלהתקרב אל הקודש
8.1 440 תש"ס עו"ד ארנון קימלמן פרשת מצורע וההתייחסות לחולה
9.5 390 תשס"א יחיאל עמרמי פרשת הנגעים - קדושת הדיבור ושמירת הלשון
6.5 390 תשס"א ד"ר אהרן ארנד 'מי שברך' לעולים לארץ ישראל
5.3 390 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן השאלה "מה נאכל בשנה השביעית"
6.4 336 תש"ס בעז שפיגל "חתן שנראה בו נגע" הכיצד?!
12.3 284 תשנ"ט פרופ' אליעזר (אד) גרינשטיין המשמעות הרוחנית של טיהור המצורע
8.2 180 תשנ"ז יוסף אגור תורת המצורע
11.5 180 תשנ"ז ד"ר עזרא שבט על מקומו של הרמז במשנת חכמים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן