פרשת פקודי

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
45.5 1161 תשע"ו רבקה רביב מה בין עשיית המשכן לחזון ירידתו משמים?
37.6 1161 תשע"ו מרדכי סבתו כסף פקודי העדה
62.9 1077 תשע"ד אהרן ארנד על הוצאת שני ספרי תורה בקריאת פרשת שקלים
68.1 1058 תשע"ד נריה גוטל האומנם נכון להוציא השבת שני ספרי תורה?
60.9 1058 תשע"ד עלי מרצבך הכאוס וספר שמות
69.1 905 תשע"א ד"ר איתמר ורהפטיג לפשר הענן וכבוד ה' שבמשכן
86.5 905 תשע"א יונה בר מעוז ציץ הקודש
38.9 746 תשס"ח פרופ' מיכאל צבי נהוראי אחריות הכלל לחטא היחיד
53.4 746 תשס"ח עו"ד ישראל אדלר נופך פיוטי לפרשת שקלים
66.5 645 תשס"ו אינג' יעקב לוינגר המונח 'בקע' לפונקציה 'סינוס'
38.5 591 תשס"ה הרב יהודה זולדן על בוני המשכן והמקדשים
34.5 591 תשס"ה הרב ד"ר רפאל
בנימין פוזן
הערה למאמר "שני אוהל מועד"
46.1 540 תשס"ד הרב ד"ר נריה גוטל על חלקיות הדו"ח שמסר משה
10.2 486 תשס"ג מנחם בן ישר על קדושת הזמן וקדושת המקום
6.6 486 תשס"ג ד"ר אברהם גוטליב גמר מלאכת המשכן -
היבטים לאחדות עם ישראל
8.6 385 תשס"א ד"ר אברהם גוטליב לא תבערו אש
6.1 385 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן דעת החסידות על ו"צויתי את ברכתי"
4.1 330 תש"ס פרופ' יעקב א. אפרתי פרשת פקודי
9.1 330 תש"ס פרופ' אביגדור הורוויץ כבוד ה'
6.6 175 תשנ"ז הרב ד"ר פנחס היימן על המבנה והמסר של פרשת "פקודי"
12.3 175 תשנ"ז ד"ר שאול רגב מראה כבוד ה'

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן