פרשת פנחס

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
324.6 1179 תשע"ו יובל בדיחי "תְּנָה לָּנוּ אֲחֻזָּה" – עריכת צוואה כפתרון לירושת הבת
319.4 1179 תשע"ו עמוס פריש סיפור מינוי יהושע ליורש משה – חזרות מתגוונות, משמעויות והֶקשרים
56.8 1127 תשע"ה חיים דוד מימרן ארבעה מודלים של מנהיגים בפרשת "פינחס"
61.4 1127 תשע"ה דב שוורץ על הקנאות ועל התבונה
64.5 1076 תשע"ד נתן קלר שתי נקודות בפרשיות בנות צלפחד
61.4 1076 תשע"ד יונה בר מעוז שירת הארץ ב'פרשת המוספים'
65.0 1023 תשע"ג אפרים חזן ושם בנות צלפחד
61.9 1023 תשע"ג יחיאל לאש "אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ" - מינוי בעלי תפקידים באמצעות הטלת גורל
45.5 1023 תשע"ג נתן אביעזר תשובה לביקורת של פרופ' מאיר בר-אילן
77.8 975 תשע"ב תמר אלטמן ירושת הבנות בישראל ובעמים
67.0 975 תשע"ב מנחם בן-ישר חטא בעל פעור וקנאת פינחס
67.5 923 תשע"א ד"ר יאיר ברקאי "אֵל קַנָּא"
60.9 923 תשע"א ד"ר אלכסנדר קליין האם זכה פינחס לאריכות ימים?
44.9 868 תש"ע פרופ' עמיצור ברק קרבן התמיד וההתמדה בעבודת ה'
67.4 868 תש"ע ד"ר איתמר ורהפטיג הרושם הראשוני על הקורא
32.9 817 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר "כן בנות צלפחד דברת"
59.1 817 תשס"ט שלום קולין החוט המקשר לשני חלקי הסיפור של בנות צלפחד
43.5 764 תשס"ח פרופ' עדו קנטר שבעים פרים והשלום
42.2 764 תשס"ח ד"ר טובה גנזל צום הרביעי
49.5 711 תשס"ז מנחם בן ישר על פרשת התמידים והמוספים
25.8 711 תשס"ז פרופ' יהושע עברי מפקדים בתנ"ך
41.9 661 תשס"ו ד"ר יואל שילה שטר חצי זכר
87.1 661 תשס"ו איתמר דגן הבאת קרבנות תשלומין על ימי הגלות
70.5 610 תשס"ה פרופ' (אמריטוס)
יהודה פרידלנדר
פינחס כארכיטיפוס של קנאות האומנם?
68.6 610 תשס"ה עו"ד פינחס חליוה פינחס הוא אליהו - האומנם?
49.5 556 תשס"ד הרב יהודה זולדן פינחס - מודל לקנאים?
22.4 556 תשס"ד פרופ' נתן אביעזר "יום תרועה יהיה לכם"
20.7 556 תשס"ד יצחק גנוז הערות לעניין הדגל
6.9 505 תשס"ג פרופ' דב לנדא הערות לפרשת פינחס
8.6 505 תשס"ג מנחם בן-ישר על פרשת בנות צלפחד
7.7 451 תשס"ב ידידיה קליין שכרו של פינחס
7.9 451 תשס"ב הרב אופיר כהן פינחס - מעשה מול שכר
15.7 401 תשס"א פרופ' שאול רגב ונתתה מהודך עליו
4.5 401 תשס"א אהרן ארנד על 'מי שברך' וטרחת הציבור
15.1 350 תש"ס ד"ר אליהו עסיס מנהיגות אנושית ומנהיגות אלקים
7.1 350 תש"ס מונדני שמואל "ובני קרח לא מתו" - מעמדו של הרהור
6.6 295 תשנ"ט ד"ר דבורה אושפזאי בנות צלפחד
8.9 295 תשנ"ט הרב ד"ר נעם זהר סימן לבנות
7.4 245 תשנ"ח ד"ר אברהם צימלס שבחן של בנות צלפחד
5.5 245 תשנ"ח גב' יעל צהר כי לא טוב אנכי מאבתי
2.4 245 תשנ"ח מר מיכאל אביעוז שתי הערות בשולי מאמרו
של ד"ר מרדכי קידר
12.7 194 תשנ"ז הרב ד"ר הושע רבינוביץ "זהו פינחס" בראי המדרש
9.9 194 תשנ"ז ד"ר יוסף ריבלין "אך בגורל יחלק את הארץ" (במ' כו נה)
8.8 140 תשנ"ו ד"ר אפרים יצחקי על קנאות פנחס
6.8 140 תשנ"ו ד"ר משולם מרגליות סמיכות פרשיות מורשת משה
(במדבר כו - כז)
7.1 44 תשנ"ב ד"ר ישראל צבי גילת קנאין פוגעים בו

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן