פורים

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
74.2 1006 תשע"ג בעז שפיגל "ליהודים היתה אורה ושמחה" – על מה?
64.5 956 תשע"ב דב לויטן* "מידה כנגד מידה" בימי מרדכי ואסתר ובעת החדשה
72.7 956 תשע"ב מנחם בן ישר על הנִסים
59.9 907 תשע"א רפאל יכין מלחמה לה' בעמלק מדור דור
82.4 907 תשע"א יונה בר מעוז יוסף ואסתר במגילת ההסתר
56.3 907 תשע"א ד"ר דב לויטן פורים של שמחה ועינויים: חג פורים במחנה הריכוז גרוס-רוזן תש"ד
141.8 906 תשע"א ד"ר רחל לבמור יום העגונה בתענית אסתר
60.3 850 תש"ע ד"ר דב לויטן פרשת עלילת דמשק (ה' ת"ר
45.1 799 תשס"ט שמואל זיילר מגילת אסתר - ראיה כלכלית מדינית
65.7 743 תשס"ח ד"ר אלכסנדר קליין להעלות נר תמיד
44.9 743 תשס"ח ד"ר יעקב גלר "פורים קטן", ימי פורים קהילתיים,
מקומיים, ארציים ומשפחתיים
31.1 693 תשס"ז פרופ' נתן אביעזר "ויתלו את המן על העץ"
35.9 693 תשס"ז ד"ר דב לויטן שבת זכור
68.7 643 תשס"ו ד"ר בעז שפיגל לפשר האמירה "אם מזרע היהודים מרדכי"
20.4 593 תשס"ה פרופ' מרים פאוסט "להיות כל איש שרר בביתו
ומדבר כלשון עמו"
82.3 593 תשס"ה ד"ר בעז שפיגל הכיצד לא ידעו אחשוורוש והמן
שאסתר יהודייה?
47.9 593 תשס"ה הרב ד"ר ארי
זיבוטפסקי
על מרדכי ואסתר
19.8 593 תשס"ה ד"ר יאיר ויסמן המלך אחשוורוש ובישולי נכרים
61.9 538 תשס"ד ד"ר בעז שפיגל יסוד ההצלה בפורים - התפילה
11.1 433 תשס"ב ד"ר בעז שפיגל מדוע חשוב בפורים לדעת או שלא לדעת
"בין ארור המן לברוך מרדכי"?
12.5 433 תשס"ב פרופ' חיים גניזי תכניתה של אסתר
19.1 332 תש"ס ד"ר איתמר וורהפטיג ההימור של אסתר
19.1 332 תש"ס ד"ר שמואל רפאל נפלאות זרש ותהילותיה
במסורת של דוברי הלאדינו
19.1 331 תש"ס יוסי פרץ על הקריאה הכפולה במגילת אסתר
4.1 331 תש"ס ד"ר צמח קיסר עוד על מסורת הקריאה: 'ולהרג'/ 'לפניהם'
9.9 277 תשנ"ט פרופ' משה אורפלי פורים המלך דון סבסטיאן או פורים הנוצרים
9.1 277 תשנ"ט פרופ' משה בר-אשר איש יהודי היה בשושן הבירה
10.3 225 תשנ"ח ד"ר רפאל ינקלביץ יום ניקנור
10.1 226 תשנ"ח יוסי פרץ זכר עמלק
3.6 זהר הנגבי ליצנים - נגנים כסמל לחג הפורים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן