פרשת ראה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
330.2 1185 תשע"ו משה צפור "כי מנסה ה' א-להיכם אתכם"
336.8 1185 תשע"ו יונה בר מעוז שולחנו של גבוה
52.1 1132 תשע"ה אלכסנדר קליין תפקיד המזוזה
45.3 1132 תשע"ה ארי צבי זיבוטפסקי זה טבעו של אדם ודרכה של התורה - קצת בשר בצלחת
91.5 1082 תשע"ד אפרים חזן "וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן"
58.0 1082 תשעד הרב צבי א. סלושץ מצוות שמחת יום טוב
68.1 1028 תשע"ג יוחנן קאפח סוגים של נביאי שקר
66.0 1028 תשע"ג בנימין סלנט וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ
60.4 980 תשע"ב רפאל ב' שוח"ט בין מָן למעשרות: המעבר מלחם מִן השמים ללחם מן הארץ
65.5 980 תשע"ב מירב (טובול) כהנא נשים וראש חודש
69.6 929 תשע"א הרב ד"ר דורון דנינו מעמדו של העבד העברי
64.5 929 תשע"א ד"ר דב לויטן מאבקם של השוחטים התימנים לזכות בהכרה הלכתית
56.3 873 תש"ע ד"ר דרור ארליך על בינוניות דתית
45.5 873 תש"ע פרופ' מאיר בר אילן דינו של נביא-שקר
30.1 873 תש"ע אינג' אברהם לביא עוג מלך הבשן
41.5 822 תשס"ט פרופ' נתן אביעזר "אחרי ה' אלוקיכם תלכו"
60.4 822 תשס"ט ד"ר שלם יהלום "את הנכרי תגש" – מצוות עשה?
26.1 771 תשס"ח פרופ' שאול רגב נביא שקר – נביא?
69.5 771 תשס"ח ד"ר יואל שילה חוקת החזיר וחוק החזיר
41.4 716 תשס"ז עמנואל כהן "ראה" בראי הבלשנות המודרנית
76.4 716 תשס"ז ד"ר יאיר ברקאי ברכה וקללה
41.4 666 תשס"ו ד"ר לובה חרל"פ פרשנות המקרא על דרך הפשט - דוגמה מסוגיית "עבד עברי"
35.5 666 תשס"ו נתנאל דגן על ענישת דוממים
34.5 616 תשס"ה מאיר רוט יחסי דת ומוסר לאור עיון במאמרו של רבי עקיבא
76.4 616 תשס"ה ד"ר אלכסנדר קליין איסור אכילת החזיר - מצווה דתית וסמל לאומי
26.7 561 תשס"ד ד"ר איתמר ורהפטיג מדוע נכפלה מצוות "לא תעשון"?
26.7 561 תשס"ד מרדכי גולדשטיין על ההיתר לאכילת בשר
8.9 510 תשס"ג ירון סרי "ואת השלך" (דב' יד: יז)
9.2 510 תשס"ג ד"ר חיים בורגנסקי הרב המעשר, הלוי והמקום אשר יבחר ה'
10.4 456 תשס"ב ירון סרי "ואת החזיר..."
7.8 456 תשס"ב הרב יהודה זולדן "מקץ שבע שנים תעשה שמטה"
23.8 406 תשס"א הרב יהושע בן-מאיר מצוות השמטת כספים
5.8 406 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן פינת השמיטה: כ"ב - השמיטה והביכורים
6.1 355 תש"ס פרופ' שאול רגב הברכה והקללה
6.1 355 תש"ס הרב יעקב חרל"פ על הקשר בין מצוות השמיטה
ובין מידת הביטחון בה'
9.1 300 תשנ"ט שמואל מונדני ברכה וקללה - האסימטריה ומשמעותה
8.1 300 תשנ"ט ירון סרי תאו וזמר
9.0 250 תשנ"ח מיכאל הלינגר מצוות צדקה לעניים
6.9 250 תשנ"ח ירון סרי הדוכיפת
5.8 199 תשנ"ז מנחם בן ישר המקום אשר יבחר ה'
9.5 199 תשנ"ז ד"ר ישראל צבי גילת על מצוות הצדקה כחיוב בר אכיפה
8.8 145 תשנ"ו ד"ר ישראל צבי גילת לעונשם של אנשי עיר הנדחת

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן