פרשת חיי שרה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
318,9 1196 תשע"ז ליאור גוטליבּ ידיעות על הכיבוש המוסלמי בתרגום המיוחס ליונתן על התורה
324,6 1196 תשע"ז עמוס רובין גמליו של אברהם אבינו - מבט היסטורי
42.3 1143 תשע"ו תמר קדרי יופיה של שרה
46.9 1143 תשע"ו הרב ש' צבי טל למה נמנו שנותיו של ישמעאל?
68.6 1094 תשע"ה דוד אלגביש "ואלה שמות בני ישמעאל"
64.5 1094 תשע"ה אלישי בן-יצחק מנהיג או קברניט
189.8 1040 תשע"ד מאיר גרוזמן נדרו של אברהם מול נדרו של יפתח
191.4 1040 תשע"ד מנחם בן-ישר סדרת 'חיי שרה' – סדרה של מעבר והמשך
79.8 991 תשע"ג פינחס חליוה האבות קיימו את כל התורה: הכיצד?
68.0 991 תשע"ג יוחנן קאפח נישואים עם אישה כנענית
51.7 991 תשע"ג אהרן דמסקי "לשׂוח בשׂדה" לפי פירושו של אברהם אבן עזרא
73.7 941 תשע"ב נתן אביעזר "לֹא-תִקַּח אִשָּה לִבְנִי מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי"
81.4 941 תשע"ב יונה בר מעוז נתן הנביא איש האמת (על ההפטרה)
116.6 886 תשע"א הרב יובל שרלו באיזו מנגינה יש לקרוא את סיפור קבורת שרה?
143.0 886 תשע"א ד"ר רבקה רביב הסדר הרצוי: נישואי הבן ונישואי האב
76.7 835 תש"ע יונה בר מעוז משימה בלתי אפשרית
68.4 835 תש"ע ד"ר דניאל אלבו תפילת רבקה
53.0 784 תשס"ט ד"ר יואל שילה הסכמי נישואין
43.5 784 תשס"ט ד"ר יאיר ברקאי באר לחי ראי
56.8 728 תשס"ח הרב ד"ר רפאל ב' פוזן גר וגיור בתרגום אונקלוס
43.5 728 תשס"ח מנחם מענדל ברונפמן חיי שרה – מותה ומורשתה
41.7 678 תשס"ז פרופ' מאיר בר-אילן עוד על המספר 127
31.3 678 תשס"ז הרב יהודה זולדן אל ארצי ואל מולדתי
29.7 628 תשס"ו הרב צבי טל (טייך) הצצה לדרכו הפרשנית של ה"משך חכמה"
28.1 628 תשס"ו ד"ר רות וולף אברהם ושרה
35.0 573 תשס"ה הרב ד"ר יצחק דב פריז עסקת מערת המכפלה ו"החוק הטבעי"
30.6 573 תשס"ה ד"ר איתמר ורהפטיג אליעזר - עבד או איש
19.3 573 תשס"ה ד"ר שמעון (שוברט)
הלוי ספירו
תגובה למאמר "שבע מצוות בני נח
ומתן תורה" (דף שבועי 570)
67.2 523 תשס"ד ד"ר דבורה אושפיזאי שלושה יסודות בהוויית האדם, הבית והעולם
41.3 523 תשס"ד יוסף פריאל על היגד עבד וחסד
7.9 468 תשס"ג פרופ' יוסי כץ קניין אברהם וההגבלות על קניית קרקע
בישראל על ידי צאצאיו
5.8 468 תשס"ג הרב יהודה שביב נישואי אברהם וקטורה
18.9 418 תשס"ב ד"ר אדמיאל קוסמן על מקורותיו של האיסור לנשק
את המתים בשעת הפרידה מהם
14.4 368 תשס"א פרופ' שאול רגב מבחנו של אליעזר
14.4 368 תשס"א מנחם בן ישר עוד על "יעשן אף ה'"
14.1 312 תש"ס פרופ' אלעזר טויטו מעשיו האחרונים של אברהם מה פשרם?
8.3 312 תש"ס פרופ' אורה שורצולד חיי שרה: מגדר וירושה
6.6 262 תשנ"ט ד"ר אלכסנדר קליין הסימן של אליעזר עבד אברהם:
ניחוש או מבחן אופי?
11.5 262 תשנ"ט ד"ר אילה משאלי "תשב הנער אתנו ימים או עשור, אחר תלך"
8.3 211 תשנ"ח עמוס חכם תפילת אליעזר על עין המים לפי תפיסת חז"ל
4.7 211 תשנ"ח ד"ר יוסף דרורי לשם מה יצא יצחק לעת ערב?
5.8 157 תשנ"ז פרופ' זאב ספראי בין אברהם לבני חת
10.3 157 תשנ"ז ד"ר ישראל רוזנסון בת כמה היתה רבקה כשנשאה?

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן