פרשת שמיני

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
53.5 1164 תשע"ו יאיר ברקאי אש זרה
45.5 1164 תשע"ו יעל שמש "וידם אהרן" – על תגובת אהרן למות שני בניו
79.8 1061 תשע"ד ישראל צבי גילת לֹא תֹאכְלוּם כִּי שֶׁקֶץ הֵם: לא תאכילום להזהיר הגדולים על הקטנים
57.3 1061 תשע"ד יעקב אלטמן אש זרה אשר לא צִוה
63.4 962 תשע"ב אלישי בן-יצחק "אש זרה אשר לא צִוָּה אותם" זהירות ורגישות בעבודתו של איש ציבור
77.8 962 תשע"ב דב לויטן פרשת שובם של האחים פינאלי לחיק היהדות (ליום השואה תשע"ב)
57.8 908 תשע"א הרב יהודה זולדן נדב ואביהוא בני אהרון – נדב ואביה בני ירבעם
72.7 908 תשע"א פרופ' יהושע עברי ויהי ביום השמיני - עיון בכמה שאלות
46.6 908 תשע"א יוסי מורגנשטרן יְזַמֶּרְךָ כָבוֹד וְלֹא יִדֹּם (תהלים ל:יג)
46.9 856 תש"ע ד"ר ירמיהו מלחי על הצורך לאזן בין שכל לרגש בעבודת ה'
50.1 856 תש"ע ד"ר דב לויטן הפגישה בין נורברט מזור להיינריך הימלר
46.1 856 תש"ע ד"ר יעקב גלר הרב משה יוסף רובין, מציל ילדים מרעב בגטאות טרנסניסטריה
25.0 805 תשס"ט ד"ר יעקב גלר אוד מוצל מאש – הרב יצחק יעקב ווייס
74.0 805 תשס"ט ד"ר יחזקאל ליכטנשטיין הגדרת קידוש השם בתקופת השואה
45.2 749 תשס"ח פרופ' חנה כשר על קדושת הדעת ב'מורה הנבוכים' לרמב"ם
47.4 749 תשס"ח ד"ר מיכאל אביעוז פרשת חטאם ועונשם של נדב ואביהוא במדרשי חז"ל
56.3 699 תשס"ז עמוס רובין, אגרונום כשרות בעולם המודרני
89.5 699 תשס"ז שלומי רייסקין עוף טהור ושמו "מורזמא" – פלמינגו
41.6 649 תשס"ו מנחם בן-ישר חטאם של בני אהרון
68.2 649 תשס"ו עו"ד פנחס חליוה מות בני אהרון - החטא ועונשו במדרשי חז"ל
22.7 594 תשס"ה ד"ר יאיר ברקאי קרבנות ומשמעויות
25.8 594 תשס"ה פרופ' מרדכי כסלו החיות והעופות הכשרים מדוע לא כולם כשרים היום לאכילה: דיון לא הלכתי
22.4 594 תשס"ה ד"ר דבורה אושפיזאי על משמעות "יראת אלוקים"
45.9 544 תשס"ד יונה בר מעוז נדב ואביהוא- תאומים?
51.6 544 תשס"ד הרב ד"ר יחזקאל
ליכטנשטיין
מרד גטו וארשה
התאבדות או קידוש השם?
8.1 489 תשס"ג פרופ' שאול רגב טעמי מאכלות אסורות
7.1 489 תשס"ג ד"ר איתמר ורהפטיג "זריזין מקדימין" או "מצווה מן המובחר"
7.7 439 תשס"ב פרופ' יוסף תבורי ברכת אהרון וברכת כוהנים
7.1 439 תשס"ב ד"ר יאיר ברקאי קיום מצוות והתנהגות הבריות
15.2 389 תשס"א ד"ר זהר עמר הצילו את המסורת!
7.5 389 תש"ס ד"ר מאיר גרוזמן השמיטה ורדיית הדבש
7.9 334 תש"ס הרב שמעון רוזנברג מות הבנים ודממת האבות
6.5 334 תש"ס פרופ' עלי מרצבך חציין של תיבות
7.7 283 תשנ"ט ד"ר זהר עמר אכילת הארבה בקרב יהדות צפון אפריקה
8.7 283 תשנ"ט ירון סרי סימני העוף הטהור
12.8 232 תשנ"ח הרב שמואל אינגבר וביום השמיני ימול בשר ערלתו
7.9 232 תשנ"ח ירון סרי התנשמת שבשרצים
11.7 178 תשנ"ז בעז שפיגל "החדש הזה לכם" -
קידוש החודש וקידוש הלבנה
10.3 178 תשנ"ז הלל ניומן על קדושת הכלל וקדושת הפרט
4.1 178 תשנ"ז ירון סרי החסידה
3.6 178 תשנ"ז יצחק גנוז הערות לעניין העצים אשר על קברי הקדושים

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן