פרשת תרומה

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
331,2 1210 תשע"ז אפרים חזן בְּנוֹת מִקְּדָּש וּכְּרָּמִים
342,0 1210 תשע"ז אלישי בן יצחק חומר ורוח - מבוא למלאכת הקמת המשכן
62.0 1157 תשע"ו עמוס בר-דע מוטיב הקווים השבורים ביהדות
47.9 1157 תשע"ו מנחם בן ישר "תרומה", מה היא?
57.8 1108 תשע"ה יהודה זולדן "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ" – בזמן שרוב ישראל על אדמתן
55.8 1108 תשע"ה אריק לווי ״וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרֻבִים" - על חידת הכרובים
82.4 1054 תשע"ד מיכאל אברהם היחס בין המקדש לקרבנות
68.6 1054 תשע"ד יהודה זולדן ועשו לי מקדש...וכן תעשו
69.6 1004 תשע"ג בנימין סלנט הקב"ה, מקומו של עולם
52.7 1004 תשע"ג מרדכי גולדשטיין בניין המשכן לשם מה?
57.8 955 תשע"ב שמעון-אליעזר הלוי ספירו "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם"
147.9 955 תשע"ב חיים הלפרן לשם מה צריכים בית המקדש?
65.5 901 תשע"א מנחם בן ישר מזבח אדמה, מזבח אבנים ומזבח נחושת
58.3 901 תשע"א ד"ר רות וולף תרומה וחמלה
54.1 849 תש"ע ד"ר יאיר ברקאי לחם הפנים
50.7 849 תש"ע ד"ר אברהם-אופיר שמש משמעות המסך על-פי יוסף בן מתתיהו
46.1 798 תשס"ט ד"ר ג'פרי וולף ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם:
חוויית בית הכנסת באשכנז
89.2 798 תשס"ט יונה בר מעוז המשכן ואוהל מועד
59.1 742 תשס"ח הרב אורן דובדבני ממשברי לב למשכן
65.1 742 תשס"ח אריאל פריש לאן נעלם מזבח הזהב?
75.7 692 תשס"ז ד"ר אמנון שפירא "משהו ברש"י קשה"
41.6 692 תשס"ז ד"ר איליה רודוב הזר והכתר של ארון הקודש
28.7 642 תשס"ו פרופ' אברהם יהודה גרינפילד
פרופ' נתן אביעזר
"ועשית כפורת זהב טהור"
24.1 645 תשס"ו שמחה גוטגולד תגובה למאמר "ועשית כפורת זהב טהור"
17.9 645 תשס"ו פרופ' אברהם יהודה גרינפילד
פרופ' נתן אביעזר
תגובת פרופ' אברהם יהודה גרינפילד
ופרופ' נתן אביעזר
48.8 642 תשס"ו מנחם בן-ישר ציווי התרומה למשכן וחטא העגל, מה קדם למה?
27 587 תשס"ה פרופ' שאול רגב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
57 587 תשס"ה ד'ר לדרמן שולמית תבנית המשכן
68.2 537 תשס"ד ד"ר אלכסנדר קליין תפקידם של הכרובים
43.2 537 תשס"ד צבי בן-דב בין שמים לארץ
11.1 482 תשס"ג פרופ' מאיר בר-אילן הפרשנות הנומרולוגית למלאכת המשכן
11.1 482 תשס"ג ד"ר אהרן ארנד דרך "לעורר אדם על הכוונה" בבית הכנסת
11.1 432 תשס"ב ד"ר אברהם גוטליב הרהורים לערכי חינוך ומידות
8.6 432 תשס"ב הרב שלמה אבינר "ושכנתי בתוכם" בכל תנאי?
6.3 382 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן הברכה לשומרי שמיטה
12.4 326 תש"ס ד"ר חיים בורגנסקי בין מזבח אדמה לכרובי הזהב
9.2 326 תש"ס ד"ר יוסף קליין חילופי מילים וניגונים ב"לכה דודי"
8.4 276 תשנ"ט ר' שמואל הכהן "ועשו לי מקדש"
13.4 276 תשנ"ט בעז שפיגל נדבת הלב בפרשת המשכן
10.3 225 תשנ"ח ד"ר רפאל ינקלביץ יום ניקנור
10.1 226 תשנ"ח יוסי פרץ זכר עמלק
4.9 171 תשנ"ז הרב שמעון גולן מנורת זהב טהור
16.4 171 תשנ"ז פרופ' חנה כשר הרמב"ם, האמונה ואברהם אבינו
תשובה לרב שלמה אבינר

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן