פרשת תולדות

*PDF
-------
אורך
-----
דף
---
שנה
----
מחבר
----
נושא
----
325,6 1197 תשע"ז אריה ארזי "הלא אח עשו ליעקב" או "ואת עשו שנאתי" על היחס לאומות העולם לאור הפרשה וההפטרה
318,4 1197 תשע"ז יוסף פריאל רבקה ויצחק - הזוג הלא תמים
51.1 1144 תשע"ו יונה בר מעוז מדוע ביקש יצחק לברך את עשו?
52.3 1144 תשע"ו איתמר דגן ברכת "ברוך שפטרני מעונשו של זה" בראי דמותו של ר' אלעזר בן שמעון
65.5 1095 תשע"ה יצחק הרשקוביץ בין יעקב לעשו
65.5 1095 תשע"ה חיים בורגנסקי "מטל השמים ומשמני הארץ" – על ברכות יעקב ועשו
73.7 1041 תשע"ד ירון ש' קליינמן "לחם ונזיד עדשים" – תמורה לבכורה או שתיית "לחיים" לסגירת עסקה?
64.5 1041 תשע"ד אריה ארזי יצחק אבינו-דמעות מלאכים והנהגות אנוש
67.0 992 תשע"ג יחיאל צייטקין סיפור מכירת הבכורה והפולמוס היהודי-נוצרי
64.5 992 תשע"ג עמיצור ברק ויבז עשו את הבכורה... ויבז בעיני המן לשלוח יד במרדכי לבדו...
83.9 942 תשע"ב פינחס חליוה בת כמה הייתה רבקה כשנישאה ליצחק?
60.4 942 תשע"ב דורון דנינו האם יעקב אבינו היה בצעירותו תלמיד ישיבה?
113.6 887 תשע"א פרופ' יוסף מניס עשָׂו – חינוכו של הבן הסורר"
134.1 887 תשע"א יונה בר מעוז "וַיֹּאמֶר בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ"
38.7 840 תש"ע ד"ר שמעון אליעזר הלוי ספירו תגובה למאמר "על משמעותה של תפילת בקשה"
39.6 785 תש"ע ד"ר דרור ארליך למשמעותה של תפילת הבקשה
54.5 785 תש"ע ד"ר יעל שמש רבקה – אישה חזקה ללא כוח רשמי
47.3 785 תשס"ט פרופ' מאיר בר-אילן הערות על המספרים בפרשת תולדות
55.3 785 תשס"ט צבי שמעון משמעות המראה החיצוני של דמויות במקרא
37.4 729 תשס"ח ד"ר מיכאל אביעוז דמותו של עשו בכתבי יוסף בן מתתיהו
38.5 729 תשס"ח ד"ר יעל צהר המסגרת של סיפור גנבת הברכות
29.9 679 תשס"ז פרופ' שאול רגב איש תם יושב אוהלים
42.7 679 תשס"ז ד"ר יאיר ברקאי כוחה של תפילה
17.2 629 תשס"ו פרופ' חיים הלפרן אנכי – עשו בכורך
26.5 629 תשס"ו ד"ר גלעד ששון הגנה וביקורת על מעשי האבות
בחיבורי התנאים והאמוראים
49.1 629 תשס"ו עו"ד פינחס חליווה עשיו ויעקב - תאומים ולאומים
47.1 574 תשס"ה ד"ר אלכסנדר קליין זכות הבכורה
50.8 574 תשס"ה ד"ר יואל שילה גירושין בגלל עקרות
29.9 524 תשס"ד פרופ' נתן אביעזר "ויאהב יצחק את עשו...
ורבקה אהבת את יעקב"
41.9 524 תשס"ד ד"ר מיכאל אביעוז ההייתה נוכחות פלשתית
בארץ כנען בימי האבות?
8.3 469 תשס"ג הרב יהודה זולדן "הלוא אח עשו ליעקב... ואת עשו שנאתי"
8.3 469 תשס"ג ד"ר בעז שפיגל מדוע יעקב פרכס לצאת?
12.5 419 תשס"ב הרב יובל שרלו בחירת עם ישראל בדיעבד ?
8.8 419 תשס"ב ד"ר יעל שי
וד"ר רחל קולנדר
מעמדה של האישה במסורת
המוסיקלית של קהילות ישראל
11.5 369 תשס"א ד"ר אברהם גוטליב יעקב ועשו בפרשה ובהפטרה
מן האישים אל האומות
5.1 369 תשס"א ד"ר מאיר גרוזמן השמיטה והנטישה
7.2 313 תש"ס יעל צהר "אם כן, למה זה אנכי" (בר' כה כב)
11.2 313 תש"ס פרופ' שאול רגב קניין הבכורה
8.5 263 תשנ"ט מנחם בן ישר "תולדות"- סידרתו של יצחק
9.3 263 תשנ"ט יונה בר מעוז ורב יעבד צעיר
11.5 212 תשנ"ח ד"ר משולם מרגליות הפרק על יצחק בספר בראשית
14.4 212 תשנ"ח ד"ר שאול רגב על הברכה
12.4 158 תשנ"ז פרופ' גד בן עמי צרפתי מלחמת הבכורה
9.7 158 תשנ"ז יעל שמש-גלבוע הולדת יעקב ועשו
2.8 158 תשנ"ז הרב מרדכי ברויאר הערה על דבריו של הרב יעקב חרל"פ
1.5 158 תשנ"ז הרב מרדכי ברויאר הערה למאמרו של ד"ר דוד הנשקה
2.8 158 תשנ"ז ד"ר דוד הנשקה תשובה לתגובת ר"מ ברויאר

* קובצי PDF לצורך תצוגה ו/או הדפסה באמצעות תוכנת Adobe Acrobat Reader


לשכת רב הקמפוס הפקולטה  למדעי היהדות

דף שבועי

בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע היחידה ללימודי  יסוד ביהדות

יוצא לאור באינטרנט על-ידי צוות מרכז המחשבים באוניברסיטת בר-אילן

© כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן